فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 90، 4 دی 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مبارزات رو به اعتلای دانش‌آموزان

1

جنگ، گرانی و دستمزد کارگران

1

مبارزات دانش‌آموزان و رسوائی روزنامه جمهوری اسلامی

1

مبارزۀ رجائی بر ضد سرمایه‌داران و محتکرین!!

5

"مربی تربیتی" یا جاسوس مدرسه

9

تجربه موفق شورای روستای "سلوش" لنگرود

10

کشف تازه سوسیال رفرمیستهای "کمیته مرکزی"

11

در مجلس شورای اسلامی چه میگذرد؟

12

پاسخ به سئوالات

13

در درگیری نورآباد ممسنی دوازده نفر بدست پاسداران شهید شدند

13

دربارۀ تبلیغ و نقش آن، قسمت دوم (بقیه از شماره 88)

14

مردم فردوس می‌پرسند: آیا برق فردوس برای آن نمیرود که برق شمیرانات پرنورتر باشد؟

14

دانش‌آموزان صومعه‌سرا: اگر مدارس را تعطیل کنید مزارع برنج را به مدرسه تبدیل می‌کنیم

15

خبرهای کوتاه از جنبش مقاومت خلق کرد

15

استالین تجسم ارادۀ آهنین پرولتاریا

16

گرامی باد 5 دیماه سالروز تحصن خونین استادان دانشگاهها و شهادت استاد مبارز کامران نجات‌الهی

16