فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 88، 20 آذر 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

ازهم گسیختگی اقتصادی و سیاست تشدید جو اختناق

1

"ضدامپریالیستها" به یاری امپریالیسم ژاپن می‌شتابند!

1

21 آذر 1324 طلیعه زودگذر جنبش دموکراتیک آذربایجان

1

مشکل مسکن برای زحمتکشان

1

"به این می‌گویند مبارزه با وابستگی و امپریالیسم!!"

2

تصویر قالیچه هدیه زنان کارگر هوادار سازمان

3

قائمشهر (شاهی سابق): آگاهی و اتحاد کارگران مشت سرمایه‌داران را باز کرد

3

کارگران فرش گیلان با اتحاد، مدیرعامل تحمیلی را وادار به ترک کارخانه کردند

3

اخبار کارگری

3

بار دیگر نظام سرمایه‌داری زحمتکشی را به قربانی گرفت

3

دربارۀ تبلیغ و نقش آن

5

گزارشهای روستائی

 

بندوبست بخشدار "ماسال" با دلالان محلی

7

بازگشت پاسداران به ماسوله

7

دهقانان ترکمن صحرا همچنان از شورا و کشت جمعی دفاع می‌کنند

7

انتقاد لیبرالها به دادگاههای انقلاب!

10

"کمیته مرکزی" به دروغ‌پردازیهای خود ادامه میدهد

11

تحصن و اعتراض دانش‌آموزان مدرسه فاطمی امینی در برابر اخراج دانش‌آموزان انقلابی

13

تظاهرات دانشجویان ایرانی در آمریکا علیه جنگ ایران و عراق

15

بحران در عراق اوج میگیرد نیروهای سیاسی متحد می‌شوند!

16

بر آوارگان جنگ چه می‌گذرد؟

16

کوه "حساب 100" پس از مدتها موش زائید!

16