فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 81، 1 آبان 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

جنگ و مسئله جنبش مقاومت مسلحانۀ توده‌ای

1

چرا دولت حقایق را به مردم نمی‌گوید؟

1

کدام جنگ عادلانه است؟

1

"کار و تولید بیشتر" شعار سرمایه‌داران و اپورتونیست‌ها

3

اخبار کارگری: گزارشی از مبارزات کارگران و کارکنان شرکت ژاپنی ک.د.ک

5

اعلامیه کارکنان پیشرو صنایع هواپیمایی

5

مجلس "مکتبی – انقلابی" مالیات حقوق ارتش "مکتبی – انقلابی" را لغو می‌کند

6

اعلام حمایت بخشی از کارگران پیشرو جنوب تهران

10

هسته‌های سرخ کارخانه ضرورت و نقش آنها در مبارزه

11

در برخورد با مسأله گروگانها: از دید مجلس، محاکمه گروگانهای جاسوس آمریکائی منتفی است!

12

خبرهائی از جنگ در خوزستان

16

 

 

ضمیمه کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 81، 1 آبان 1359

 

سوسیال شونیستها و مسأله جنگ

1