فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 80، 24 مهر 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

چه کسانی از جنگ ایران و عراق سود می‌برند؟

1

جنگ و بهره‌برداری سرمایه‌داران از آن

1

سیاست نزدیکی به امپریالیستهای اروپائی و "ژاپن" تحت عنوان مبارزۀ ضدامپریالیستی

1

اخبار کارگری: کارگران بافکار چیت تهران با اتحاد و همبستگی خود توطئه ازدیاد ساعت کار را درهم شکستند.

3

کارکنان شرکت نوسازی هلیکوپتر و صنایع هواپیمائی قربانیان بیگناه جنگ!

3

در برخورد با مسأله گروگانها (2) چگونه "قهرمانان مبارزۀ ضدامپریالیستی" دست همدیگر را رو می‌کنند!

5

شهردار، تلاش و زحمت دکه‌داران را "حرام" و "غیراسلامی" می‌داند.

6

رهنمودهائی به کانونهای تبلیغ "بساطی‌ها"

7

این هم نمونه دیگری از "مقابله با تجاوز عراق"!!

7

تهدید به دستگیری دانش‌آموزان بخاطر افشای ماهیت جنگ!

8

اخراج معلمین انقلابی سراوان و ایرانشهر

8

پیام دانش‌آموزان پیشگام مشهد بمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

8

جنگ و تشدید جوّ اختناق

9

در یورش مالک و پاسداران و آخوند به روستای "پیشکیلجان" یک زن و یک مرد روستائی کشته شدند

10

اعلامیه دفتر بوکان دربارۀ جنگ ایران و عراق

10

اخبار و گزارشهای کردستان و خوزستان

12