فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 68، 31 تیر 1359

لینک به فایل

عنوان

صفحه

ماهیت ضدخلقی ارتش با تعویض فرماندهان تغییر نمیکند

1

درسهائی که باید از قیام سی تیر آموخت

1

"میثاق وحدت" نمایندگان مجلس علیه نیروهای انقلابی است

1

کارشناسان وزارت بازرگانی چه سیاستی را پیش می‌برند

2

اعلام پشتیبانی بخشی از دانش‌آموزان پیشگام از جناح انقلابی سازمان(اقلیت)

2

قاطعیت کارگری پیروزی را به ارمغان می‌آورد

3

در کارخانه "هوخست" مدیر آلمانی رفت اما مدیر دولتی بر نارضایتی کارگران افزوده است

3

پاسدار، چماق پیمانکار برای اخراج کارگران

3

"شورای اسلامی" کارخانه فیلکو نماینده مدیران است نه کارگران

4

فرماندار نیشابور از روستائیان می‌خواهد بهره وام را قبل از استفاده بپردازند

4

اتحاد زحمتکشان ضامن پیروزی است

4

مساله کردستان و موضع ما (2) سیاست "اکثریت کمیته مرکزی" اعتماد به هیئت حاکمه، بی‌اعتقادی به توده‌هاست

5

زنان زحمتکش می‌گویند طرح جدید دولت برای گوشت، بنفع پولدارهاست

9

بررسی مختصر جنبش کارگری در دو سال گذشته (5) افول موقت مبارزه کارگران و اوجگیری مبارزات نفتگران

10

اعلام نظر بخشی از کارگران پیشرو پروژه‌ای آبادان پیرامون تحولات اخیر در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

10

"شورای اسلامی کارکنان پخش" حکم خلع معین‌فر وزیر نفت را صادر کرد

11

جمهوری اسلامی با محاکمه تقی شهرام هدفی جز حمله به نیروهای انقلابی را دنبال نمیکنند

12

حجت‌الاسلام رفسنجانی: ساواکی‌ها باید آزادی و رفاه داشته باشند!؟

12

"کمیته مرکزی" باز هم به شیوه‌های نارفیقانه و فرصت‌طلبانه متوسل میشود

12

"مستشار دیوانعالی کشور شاهنشاهی" از مقامات عالی جمهوری اسلامی است؟!

12