رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب جهان، نشریه هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا، شماره 51، فروردین 1366

لینک به فایل

 
   

 

عنوان

صفحه

در این شماره

2

یادواره به خون تپیدگان

2

برنامه حزب کمونیست روسیه (بلشویک) 1919

3

اخبار ایران

          - چند گزارش از ایران

5

          - سران روضه‌خوان رژیم در اغراق‌گوئی حد و مرزی نمی‌شناسد

          - حکام اسلامی دست اندر کار قاچاق خاویار در سطح بین‌المللی

6

          - ایران و آرژانتین برای بازسازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر همکاری می‌کنند

          - مرتجعین خواهان تعطیل مدارس و دانشگاهها شدند

          - رژیم 31 میلیون دلار اسلحه از آرژانتین می‌خرد

7

          - در سفر اخیر هیات ایرانی، خلخالی جنایتکار مورد "استقبال گرم" سران شوروی قرار گرفت

8

          - اذهان عمومی جهان در جستجوی یافتن راه‌حلی برای خاتمه جنگ ایران و عراق

          - نکات جدیدی در مورد روابط پنهانی ایران و آمریکا فاش شد

9

          - اهداف سرمایه‌دارن اسلامی از طرح لایحه بیمه بیکاری

10

اخبار جهان

          - سیاست‌های جدید اتحاد جماهیر شوروی

12

          - آمریکا برای به زانو درآوردن انقلاب نیکاراگوئه دست به توطئه جدیدی می‌زند

13

          - پلیس پرو دست به یک حمله وحشیانه علیه دانشجویان زد

          - تظاهرات علیه تبعیض نژادی در آمریکا

14

          - رژیم ضیاء به کشتار زحمتکشان پاکستان ادامه می‌دهد

          - یک و نیم میلیون تن کارگر در آتن دست به اعتصاب زدند

15

          - چریکها مبارزه علیه دولت فیلیپین را از سر می‌گیرند

          - اعتراضات معلمین فرانسه علیه سیاستهای دولت شیراک

          - تظاهرات دانشجویی در اسپانیا اوج تازه‌ای گرفت

16

          - مبارزات استقلال‌طلبانه حلق تامیل در فراز و نشیبی جدید

          - سوریه سعی دارد سیستم سیاسی لبنان را در جهت منافع خود "اصلاح" کند

17

اخبار جنبش دانشجویی

18

گزینه‌هایی از نشریات و اعلامیه‌ها

          - راه کارگر، جهشی دیگر در منجلاب رفرمیسم

23

فرهنگ فشرده واژه‌های روز برای تسهیل ارتباط فکری جنبش چپ

          - الیتیسم

          - آنارشیسم

25

          - سانترالیسم دمکراتیک

26

"کبوتر پرقیچی"

27

آزادگی، اثر لوکاچ

28

درباره لوکاچ

29

نامه‌هایی از مارکس و انگلس

33

دیکتاتوری و دمکراسی پرولتاریا

36

یادها

          - دو نامه از بیژن جزنی به همسرش

41

یک داستان: نوروز و بهار

45

از خوانندگان

50

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقلاب یاری رسانید

51

الفبا