رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب جهان، نشریه هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا، شماره 34، شهریور 1364

لینک به فایل

 

 

 

عنوان

صفحه

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به پنجمین کنگره سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و کلیه تشکلهای هوادار در خارج کشور

2

صدای فدائی بانگ رسای کارگران فریاد پرخروش زحمتکشان

2

سرمقاله: عدم پذیرش آتش‌بس در کردستان محکوم است!

3

در این شماره

3

اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیرامون انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری

8

اخبار ایران

          - در حاشیه نمایش انتخابات ریاست جمهوری ایران

10

          - گزارشی از ماهنامه "میدل ایست" در مورد ایران

11

          - گسترش روابط رژیم با انگلستان

          - چپاول بودجه‌ی بنیاد امور جنگ‌زدگان

          - سفر ابوموسی، رهبر جناح انشعابی الفتح به ایران

          - افشای رژیم جمهوری اسلامی در کنفرانس دهه‌ی زن

12

          - خریدهای تسلیحاتی رژیم لو می‌رود

          - اقدامات ارتجاعی رژیم در بانه

          - روابط ایران و آلمان باز هم گسترش می‌یابد

          - روزی یک میلیون تومان درآمد

          - وحشت خمینی از اختلافات درونی جناح‌های رژیم

13

آهنگر در تبعید

13

بخشی از عملیات نظامی پیشمرگان فدائی

          - پایگاه کانیبید توسط پیشمرگان فدائی درهم کوبیده شد

          - عملیات پیشمرگان فدائی در منطقه بانه

14

          - اخبار عملیات قهرمانانه پیشمرگان فدائی

15

اخبار جهان

          - مبارزات در آفریقای جنوبی اوج می‌گیرد

16

          - گواتمالا – سرکوب دانشجویان و دهقانان شدت می‌یابد

          - پاکستان – تلاش در تثبیت دیکتاتوری ضیاءالحق

18

          - آمریکا – اعتصاب کارگران فولاد

          - السالوادور – پیروزیهای بزرگ جبهه فارابوندومارتی

19

          - ایرلند – اخطار ارتش جمهوریخواه به مجرمان

          - لیبی – اخراج کارگران خارجی

20

اخبار جنبش دانشجوئی

21

مارکسیسم اسلامی یا اسلام مارکسیستی

          به مثابه یک ایدئولوژی و به مثابه استراتژی و تاکتیک چیست و چه نقش و اثری در جنبش انقلابی معاصر دارد؟ (بخش اول)

22

یادها

          - (1) کیش شخصیت

28

          - (2) لفاظی بس است!

29

وضعیت نیروهای چپ در ترکیه (بخش دوم)

30

معرفی کتاب

          قطعنامه‌ها و تصمیمات حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه 1917 – 1898

36

ارگانهای سرکوب در جمهوری اسلامی

37

شعر

          - میعاد فدائی

          - حتی اگر ندانند، در سوگ پزشک به خون تپیده دکتر نریمیسا

41

ادبیات بالنده

          استحاله، یک داستان نوشته: فدائی خلق رفیق امیرپرویز پویان

42

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در امر انقلاب یاری رسانید

49

از خوانندگان

50

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!

          - به یاد هزاران شهید گمنام

          - اسامی برخی از شهدای فدایی شهریور ماه

51

الفبا