رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب جهان، نشریه هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا، شماره 30، فروردین 1364

لینک به فایل

 

 

 

عنوان

صفحه

بهار را سلام باید گفت!

2

بمناسبت 31 فروردین سالروز شهادت بیژن جزنی و همرزمان

حماسه مبارزه، مقاومت و شهادت

رفیق بیژن جزنی و همرزمانش همیشه الهام‌بخش مبارزان راه رهائی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما خواهد بود

2

پیام معدنچیان اعتصابی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

2

سرمقاله: بمباران شهرها، عیدی به توده‌ها

3

فهرست مطالب

3

اخبار ایران

          - مقابله پیروزمندانه زحمتکشان کوی آزادی با رژیم

          - "سوءقصد" به جان خامنه‌ای

9

اخبار کارگری

          - فرش گیلان

          - کارخانه شیشه و گاز

          - کارخانه گاز آردل

          - گروه صنعتی رنا

10

          - کفش جم

          - مبارزه صیادان شمال

          - "مسئله تجارت، از مهمترین مسائل فقهی است"!

          - خمینی: "قتال هم رحمت است"!

11

گشت و گذار

          جنگ، ویرانی و دیگر هیچ!

12

اخبار جنبش دانشجوئی

13

زنان و مبارزه

17

کس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود! (پروین اعتصامی)

          سخنی پیرامون "ازدواج فراتر از حماسه" و "جهش عظیم ایدئولوژیک" مجاهدین

19

جنبش زنان و مواضع نیروهای سیاسی (2)

24

اخبار جهان

30

بحران کنونی اسرائیل و زمینه‌های آن

32

ابعاد خیانت "اکثریت" و برخورد نیروهای سیاسی به آن

36

ادبیات بالنده

          - انار

40

توضیح و پوزش

45

شعر

          - دیباچه

          - نوروز دگر برآورد سر

46

از خوانندگان

47

کد کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

50

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید.

50

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!

          - به یاد هزاران شهید گمنام فروردین ماه

          - برخی از شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

          - شهدای سازمانهای دیگر

 

الفبا