رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب جهان، نشریه هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا، شماره 29، اسفند 1363

لینک به فایل

 

 

 

عنوان

صفحه

پیام کمیتۀ مرکزی سچفخا بمناسبت پانزدهمین سالروز تأسیس سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و هفتمین سالروز قیام مسلحانۀ 22 بهمن

2

گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق کبیر مسعوداحمدزاده

2

سالگرد شهادت رفقا هادی، نظام، کاظم اعضای کادر مرکزی سچفخا و دیگر شهدای 25 اسفند 1360 گرامی باد

2

کار شش ساله شد!

3

فهرست مطالب

3

پیام همبستگی سازمان میر شیلی به سچفخا بمناسبت پانزدهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

6

اخبار ایران

          - تاراج نفت

          - افزایش متخصصین خارجی

          - فاسد شدن صدها تن برنج در انبار

6

          - گسترش روابط رژیم با فرانسه

          - روابط بازرگانی ایران و آمریکا از طریق ترکیه

7

          - نقش رژیم دیکتاتوری ترکیه در تاریخ اسلام

          - افت در میان روحانیت

          - بحران در حزب جمهوری اسلامی

8

          - سه خط در درون حزب جمهوری اسلامی

          - اعتراف به سانسور در مطبوعات

          - ترس رژیم از مبارزات توده‌ها

          - فشار بر زنان کارگر

9

          - افزایش قوای سرکوب

          - تولید سیگار "ایرانی" تیر توسط کمپانی آمریکائی – انگلیسی در آلمان!

10

          - اعتصاب کارگران فرنخ قزوین

          - انتخاب "کارگر  نمونه" از طرف رژیم

          - اعتصاب در نفت جنوب

          - مرگ بر امام جمعه!

          - "مرگ و دیگر مجازاتهای اسلامی نمی‌تواند شکنجه محسوب گردد"!

11

توضیح هیئت تحریریه

11

دومین اطلاعیه کمیته کردستان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره اقدامات جهت جلوگیری از گسترش درگیری‌های اخیر اورامانات

12

در مجلس شورای اسلامی چه می‌گذرد؟

          - "از خواهران کاری ساخته نیست"!

          - شرم از کار زنان در ادارات!

          - جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی از بی‌حجابی!

13

          - سیلی خوردن یک حزب‌الهی از یک زن!

          - جنگ و مخالفت با تصویب بودجه جدید

          - مثنوی هفتاد من کاغذ!

14

اخبار دانشجوئی

15

پیرامون دینای پرتناقض راه کارگر

18

اوج استیصال!

21

اخبار جهان

25

تحلیلی از سیستم خودمدیریت در یوگسلاوی (2)

28

جنبش زنان و مواضع نیروهای سیاسی (1)

34

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

35

دیدگاهها

          خانواده در سیستم سرمایه‌داری و تضادهای آن

38

آموزش واژه‌ها و مقوله‌های فلسفی، سیاسی و اجتماعی

          - فمینیسم

41

          - شوونیسم

42

ادبیات بالنده

          اثری از فدائی خلق رفیق مرضیه احمدی اسکوئی: دختران کولی

44

شعر

          - دختر زاده شدم

          - وقتی که برخیزیم

46

برگزیده‌ای از اشعار فروغ فرخزاد

47

از خوانندگان

48

کد کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

50

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید.

50

گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست!

          - به یاد هزاران شهید گمنام اسفند ماه

          - شهدای سازمانهای دیگر

51

الفبا