رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب جهان، نشریه هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا، شماره 26، آذر 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

هم‌میهنان مبارز قضاوت کنید!

2

گرامی باد خاطرۀ شهدای 16 آذر

2

28 نوامبر سالگرد تولد فردریش انگلس آموزگار بزرگ پرولتاریای جهان

2

سرمقاله: انتخاب مجدد ریگان و چشم‌اندازهای آن

3

فهرست مطالب

3

اخبار ایران

          - فاجعه‌ای بخاطر کمبود آب

          - یکی دیگر از نتایج فاجعه‌بار اجرای قوانین قصاص

          - "سهمیه دانشجو"!

7

          - معتاد ولگرد و معتاد "غیرولگرد"

          - شرایط رژیم برای آتش‌بس

8

          - عدم رعایت حجاب و درگیری با "حزب‌الهی‌ها"

          - اعتراض مردم دیلم

          - کاهش تولید اتومبیل

          - کمبود دندانپزشک

          - تحویل اسلحه اسرائیلی در مقابل حفاظت از یهودیان

9

          - فساد و رشوه‌خواری سردمداران رژیم

          - حمله اوباشان رژیم به دکه‌داران کرج

          - خرید اسلحه از انگلستان

          - به دام افتادن دلال‌های رژیم در آمریکا

10

          - امنیت اقتصادی برای سرمایه‌دارن

          - حاکمیت قوانین قصاص

          - توجیه کشتار اسرای عراقی

          - مقابله با هواپیماربائی

11

گشت و گذار

          نگاهی به روزنامه‌های رژیم

12

در مجلس شورای اسلامی چه می‌گذرد؟

          - ثواب چهار زن گرفتن و صیغه!

          - "دولت دائما سر و مغزش کوچکتر و بدنش بزرگتر می‌شود"!

          - بیلان عملکرد اقتصادی رژیم

13

          - "فشار اقتصادی و تورم بدتر از خطر صدام"

          - جنگ و بحران اقتصادی

14

اخبار جهان

15

ترور ایندیرا گاندی و آینده سیاسی هند

19

اخبار جنبش دانشجوئی

21

گوشه‌ای از فعالیتها و آکسیونهای هواداران در خارج از کشور طی یک سال گذشته

23

مجاهدین: شکست یک استراتژی

          آنکه ناموخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار (2)

28

"ثبات" و "دوام" رژیم!

28

کومله: فقر تئوریک و بی‌پرنسیبی در مبارزه ایدئولوژیک

32

دیدگاهها

          پیرامون تئوری لنین دربارۀ انقلاب دموکراتیک

36

جمهوری سوسیالیستی ویتنام: 9 سال پس از انقلاب

42

از خوانندگان

47

ادبیات بالنده

          صف به صف

48

شعر

          - دیکتاتورها، پابلو نرودا

50

کد کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

51

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید.

51

الفبا