رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب جهان، نشریه هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا، شماره 25، آبان 1363

لینک به فایل

 
   

 

عنوان

صفحه

پیام رفقای زندانی در هلند در پی اعتصاب غذا

2

سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر گرامی باد

2

13 آبان روز دانش‌آموز گرامی باد

2

آکسیون‌های سراسری 27 سپتامبر و مسئله کوچ اجباری روستاهای کردستان

3

فهرست مطالب

3

گشت و گذار

          مسئله آوارگان ایرانی در خارج از کشور

5

آوارگان و یک قربانی دیگر

6

اخبار ایران

          - دیدار خامنه‌ای با حافظ اسد

          - نقش خریدهای ایران از تالبوت

          - تمایل ملاها به اجناس لوکس

          - "مرگ بر آمریکا مرگ بر شوروی معنی ندارد"

          - محاسبات بر کوتاه‌مدت کردن جنگ

          - ایران خیلی آرامتر از جاهای دیگر است"

          - محدودیت‌های صادراتی آمریکا به جمهوری اسلامی

          - "مشکل جامعه حجاب است"

7

          - معامله 5 میلیارد دلاری با آلمانغربی

8

کارگران آگاه و مبارز

8

کارگران و زحمتکشان سراسر ایران

8

معلمین و محصلین انقلابی و مبارز

8

خلقهای سراسر ایران

8

انگلستان – بحران حزب کمونیست

8

کارگران انقلابی ایران، گردان پیشتاز مبارزه توده‌ها

9

کارگران، کارگران، اتحاد علیه سرمایه‌دار

9

شکنجه در زندانهای ایران

9

خبرنامه 19:

          آخرین گزارش عفو بین الملل درباره شکنجه در ایران

9

عملکرد رژیم جمهوری اسلامی در نظر مردم بروایت روزنامه‌های رژیم

10

در مجلس شورای اسلامی چه می‌گذرد؟

          - طرح اسلامی دوزنی، چهار زنی و صیغه متعه در مجلس شورای اسلامی

          - دولت خودکفا یعنی چه، در رابطه با قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست

          - طرح دانشگاه بین‌المللی اسلامی رژیم و مسئله زنان خارجی

11

          - "وضع بد اسکان جنگ زدگان"

12

          - "در ازاء هر 40 هزار نفر فقط یک پزشک وجود دارد"

          - "50 هزار معلم الان کمبود است"

13

          - در جمهوری اسلامی دختر و پسر باید از هم جدا شوند

14

تظاهرات ضد رژیم

14

انعکاس خبر آکسیون سراسری در مطبوعات جهان

15

گزارش هائی از آکسیون سراسری در اعتراض به تخلیه و تخریب روستاهای کردستان

16

پیام همبستگی با رفقای مبارز در بند در هلند

16

حمایت نیروها و شخصیت های داخلی و بین‌المللی از خواست آزادی رفقای دربند

19

آکسیونهای مختلف جهت آزادسازی رفقای دربند

20

شب همبستگی با خلق کرد

22

اخبار جهان

24

اعتصاب کارگران جنرال موتورز

29

مجاهدین: شکست یک استراتژی

          آنکه ناموخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیج آموزگار

30

نمونه‌ای از ادبیات ویژه مجاهدین

38

جنگ لبنان و انقلاب فلسطین (3)

39

آموزش واژه‌ها و مقوله‌های فلسفی، سیاسی و اجتماعی

          ماتریالیسم دیالکتیک

44

از خوانندگان

48

شعر

          - انبوه انتظار

          - با من بگو

          - بگذار گریه کنم

          - از کجا میدانید

          - ... خاک

50

کد کمکهای مالی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

51

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید!

51

الفبا