رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب جهان، نشریه هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا، شماره 24، مهر 1363 ویژه تسخیر سفارت رژیم جمهوری اسلامی در لاهه - هلند

لینک به فایل

 
   

 

عنوان

صفحه

هموطن! نشریه "جهان" را برای خود و دوستان خود مشترک شوید.

2

31 اکتبر 84 – حکم دادگاه: آزادی 19 رفیق

حکم تاریخ: آزادی خلق‌های تحت ستم جهان

2

فهرست مطالب

2

سرمقاله

3

هم‌میهنان مبارز! مردم سراسر جهان!

4

قطعنامه سراسری در اعتراض به تخلیه و تخریب روستاهای کردستان

5

کردستان و ارادۀ واحد

6

شعری از سعید سلطانپور

7

اطلاعیه خبری شمار 1

8

اطلاعیه خبری شمار 2

8

پیامها، اطلاعیه‌ها...

          - پیام به خلق قهرمان کرد

          - قطعنامه آکسیون سراسری

9

          - قطعنامه آکسیون سراسری 26 آوریل 84

10

          - پیام رفقای زندانی در هلند در پی اعتصاب غذا

11

          - پیام به رفقای مبارز زندانی در هلند

11

گذری بر آنچه گذشت

11

همبستگی با دانشجویان مبارز زندانی در هلند

12

به: رفقای مبارز زندانی

13

پیام به رفقای زندانی در هلند

13

پیام سازمان دانشجویان ایرانی در انگلستان، اسکاتلند و ولز هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

14

پیام تبریک هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در هلند به رفقای شرکت‌کننده در آکسیون تسخیر سفارت رژیم جمهوری اسلامی در لاهه

14

13 آبان سالروز کشتار "ایندرقاش" یادآور قتل‌عام "دیریاسین" بدست صهیونیست‌ها

15

پیام رفقای "دوسول" (چپ انقلابی ترکیه)

15

شعر

          - از روزی که به این سیاهچال افتادم

          - زندان فلات

16

دفاعیات

          - "فشرده‌ای از دفاعیات رفیق اول"

          - "فشرده‌ای از دفاعیات رفیق دوم"

          - "فشرده‌ای از دفاعیات رفیق سوم"

17

گزارشی از آکسیون در سایر کشورها

18

گفتگوئی با یک رفیق

21

انعکاس خبر اشغال سفارت در رسانه‌های گروهی

22

مزدوران و رسانه‌های گروهی

30

الفبا