راه صمد...، نشریه معلمین پیشگام آذربایجان شرقی، دفتر اول، اردیبهشت 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

هم‌میهنان مبارز!

3

ماهیت استعماری آموزش و پروش روستائی

6

شعر: قازدیقین آد

21

عروسک و تفنگ، آناتول فرانس

24

تبعیض در اخذ مالیات، حمید دادیزاده

28

شعر: بایاتیلار

34

نقش دانش‌آموزان در پیکار علیه دیکتاتوری محمد رضا شاه و امپریالیسم، عبدالحسن ناهید

37

شعر: جهان‌سازان

49

پیام معلمین پیشگام آذربایجان شرقی به کارگران و زحمتکشان ایران به مناسبت روز کارگران

51

شعر: تمامی جهان از تو در هراس است!

53

آوازهای از دل برخاستۀ عاشیق‌ها

55

شعر: مثل

59

مدرسه و سیاست

60

به زحمهایت بنگر، ضدانقلاب!، علی سیاهپوش

66

توضیح

70

زمانه از چشم کیومرث کیاست

71