رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار شماره 44، 10 بهمن 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

"وحدت کلمه" و وحدت عمل شورای انقلاب با امپریالیسم آمریکا

1

نتایج انتخابات و اولین خطابه رئیس جمهور!

1

نکاتی پیرامون برنامه و سیاست مجاهدین خلق ایران، چرا پشتیبانی ما از برنامه مجاهدین خلق مشروط بود؟

1

کارگران صنایع فولاد اهواز قاطع و پولادین علیه امپریالیسم

1

سلامتی آیت‌الله خمینی را آرزو می‌کنیم

2

وقتی که خلق بداند هر قطره خون تو محراب می‌شود

2

شورای انقلاب، وزارت کشور، با کمکهای 40 میلیون تومانی ضدانقلاب را در افغانستان تقویت میکند

2

شورای سرپرستی دستاورد تازه مبارزات کارگران شوفاژکار

3

فدائیان خلق در زندان جمهوری اسلامی

4

«2 رینه‌اندان» (سالروز تأسیس جمهوری خودمختار کردستان) تجربه‌ای که از آن باید آموخت. دوم بهمن ماه، سالروز تأسیس جمهوری خودمختار کردستان بود

4

شورای انقلاب ماهیت ضدکارگری خود را نشان داد

5

عظیم‌ترین اعتصاب یکپارچه کارگران صنایع پولاد انگلستان: سرمایه‌داران می‌خواهند 50000 کارگر را اخراج کنند و مزدها را 15 درصد کاهش دهند

5

تحصن 5000 نفری کارگران چوکا

5

تحصن کارگران دوزندگی ناظمی

5

در حاشیه انتخابات "حزب توده" بار دیگر سیاست ورشکسته خود را بنمایش گذاشت

7

کارگران راه آهن: عناصر سرسپرده و مزدور باید تصفیه شوند

9

گزارشی از شوراها و اتحادیه‌های دهقانان و روستاهای اطراف قم

10

راه‌پیمائی دهقانان سلدوز علیه فئودالهای منطقه

10

مبارزه کارمندان اداره شماره‌گذاری برای تأمین خواستهایشان همچنان ادامه دارد

11

گزارشی از مبارزات هنرجویان در خرم‌آباد

11

حمله به راهپیمائی دیپلمه‌های بیکار

11

معلمان مبارز استهبان فارس را اخراج کرده‌اند

11

اشغال دفتر انجمن دانشجویان مسلمان کرمانشاه توسط گروهی از پاسداران مسلح

11

تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی گوهردشت

11

نقدی پیرامون مقاله "اکونومیسم و آنارشیسم در حرف دشمن یکدیگرند و در عمل دست یکدیگر را می‌فشارند"

12

تصحیح اشتباه و پوزش از خوانندگان

15

گرامی باد یاد رفقای شهید:

فدائی شهید رفیق فتحعلی پناهیان، فدائی شهید رفیق اصغر پشامی، فدائی شهید رفیق محمد کاسه‌چی

16

خانه‌بدوشها خواستار فعالیت کمیته حجت‌الاسلام کروبی هستند

16

حملات عناصر مرتجع و مزدور را علیه سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم می‌کنیم

16

همه باهم دشمنان خلق را افشاء کنیم، همه باهم در بزرگداشت قیام شکوهمند بهمن بکوشیم

16

الفبا