فهرست مطالب فصلنامۀ زن، نشریه سوسیالیست، فمینیست فارسی زبان، شماره 4، زمستان 1375

 

لینک به فایل

 

 

عنوان

نویسنده

مترجم

صفحه

سخنی با شما!

فصلنامۀ زن

 

1

سقط جنین (2)

مارال رکنی

 

3

جنبش زنان، سوسیالیسم و فمینیسم (3)

فصلنامۀ زن

 

11

شعر: بیهودگی

م. زهری

 

24

شعر: ... و دره سبز شد

مینا اسدی

 

25

کار زنان در جوامع روستایی (1) و دورۀ تولید پیشه‌وری (صنایع دستی) – سخنرانی چهارم

الکساندرا کولنتای

مارال رکنی

26

شعر: چه کسی می‌گوید؟!

 

حسن درفکی

43

جاهایی که مرد کنترل اوضاع را بدست می‌گیرد

سوزان فوروارد

توران عازم

45

دو شعر از صنوبر

صنوبر

 

71

کمی هم بخندیم!!

ع. شکرچیان

 

72

گزارشی از سخنرانی "خشونت و بدرفتاری با زنان"

توران عازم – ن. رکنی

 

74

شعر: بهار

رخساره فرشته پور

 

81

قتل ناموسی

توران عازم

 

82

شعر: هنوز دیر نیست!

توران عازم

 

94

علی، سخنگوی ما!!

نیما رکنی

 

95

شعر: به دشمن

مینا اسدی

 

104

تبلیغات سکسی

ابون کرام

توران عازم

105

شعر: نوروز

مهرنوش معظمی

 

115

ادامه گزارش کنفرانس "فمینیستهای چپ اروپا"

شادی تواندوست – توران عازم

 

117

شعر: سرنگون باد جامعۀ مردسالار

 

مارال رکنی

128

چرا زن رابطه را ترک نمی‌کند؟

بیرکیتا هورنسترم – مونیکا توربی

توران عازم

129

شعر: خود را برهان

موردی

فصلنامۀ زن

146

در راه

لنگستن هیوز

سارا

147

پاسخ به نامه‌ها

فصلنامۀ زن

 

152