رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار شماره 17، 7 تیر 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

امپریالیسم برای حفظ منافع خود، به نابودی ثمرات انقلاب ایران کمر بسته است

1

تا دسیسه‌های امپریالیسم و صهیونیسم جانی ادامه دارد نیروهای انقلابی و خلقهای مبارز هرگز اسلحه را بر زمین نخواهند گذاشت

1

پیش‌نویس قانون اساسی مناسبات سرمایه‌داری وابسته و سلطۀ انحصارات امپریالیستی را مسکوت گذاشته است

1

رفیق کبیر «حمید اشرف» یکی از بنیانگذاران جنبش نوین انقلابی

1

تحصن هزاران کارگر پیمانی شرکت نفت در آبادن

1

نماینده کارگران فلزکاران: اختیارات کامل شوراهای کارگری باید در قانون اساسی تضمین شود

1

رشد آگاهی و مبارزاتی کارگران: با تجربه کارگران کارخانه گرجی آشنا شویم

1

حماد آزاد شد، اما سرکوب و اختناق همچنان ادامه دارد

1

تلگرام فدراسیون کارگری ایتالیا به وزیر دادگستری

2

مبارزه کارگران کفش ملی برای جلوگیری از ورود «ایروانی» و مدیران مزدور به کارخانه

3

کارگران متحصن آکام و زمینه: سکوت دولت در برابر خواستهای 3500 کارگر دفاع از منافع سرمایه‌داران است

3

1500 کارگر بلورسازی را بیکار کردند

3

اعتصاب کارگران کارخانه نساجی (شاهی)

3

اخراج نمایندگان شورای کارگران شوفاژکار دفاع از منافع سرمایه‌داران است

3

شعر مشروطه، پلی میان شعر کهن و شعر نو

4

سخنی دربارۀ شعر (3)

4

گزارش چگونگی وقایع در خرمشهر (3)

5

در رنج‌آباد کوره‌ها

5

کنفرانس طرح خودمختاری یا توطئه‌ای علیه خودمختاری

6

تیراندازی افراد کمیته قزوین به معلمان کوهنورد

6

تجمع روستائیان برای اعتراض به بازداشت دو زحمتکش

6

گسترش شوراهای روستائی در کردستان

6

خلاصه‌ای از یک اعلامیه: گپرنشینان را دریابیم

6

ماهیت دو تن از دشمنان خلق کرد که در کنفرانس خیانت در سنندج شرکت کردند

6

استقبال قیاده‌ای‌ها از مفتی زاده

6

مشکلاتمان را خودمان بهتر حل میکنیم

6

اعلامیه مردم سردشت به منظور اعتراض به نماینده قلابی سردشت در کنفرانس سنندج

6

تبعید افسر ارتش بخاطر داشتن عقاید سیاسی

6

یادبود رفقای شهید

7

خاطرۀ شهدای کارگران کارخانه نساجی قائم شهر (شاهی) را گرامی میداریم

8

ناسزا، شکنجه و زندان برای کارگرانی که ضمن قیام مسلحانه دولت را بقدرت رسانیدند

9

نامه یکی از کارگران نساجی قائم شهر (شاهی): ما کارگران چگونه استثمار میشویم؟

9

نامه سرگشاده کارگران گرمابه به وزارت کار و امور اجتماعی

9

پیمانکاران خارجی و داخلی همچنان حاکم بر سرنوشت کارگران هستند

9

کارفرمای شرکت فریهان حکم وزارت کار را کاغذ باطله میداند

9

تاریخچه جنبش کارگری جهان: تشکیل اولین حکومت کارگری جهان (کمون پاریس)

10

تشکیل دولت موقت دمکراتیک انقلابی نیکاراگوئه

10

مخالفت با رژیم جزیره دومنیکا اوج میگیرد

10

تاریخچه و منشاء رویزیونیسم در جنبش کمونیستی (1)

11

تئوری «سوسیال امپریالیزم» انحراف از مارکسیسم – لنینیسم است (1)

11

دستگیری رهبران اتحادیه‌های کارگری استرالیا ادامه دارد

11

اعتصاب و تظاهرات صدها هزار کارگر در هلند

11

وزیر امور خارجه در نامه‌ای به نشریه کار حرف خود را پس گرفت و ظاهراً محکومیت غیابی شاه مخلوع را پذیرفت

12

ایجاد نیروی ویژه وزارت کار وسیله‌ای جدید برای سرکوب کارگران

12

حداقل یکماه مرخصی در سال حق ابتدائی کارگران است

12

الفبا