رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب در دفاع از مارکسیزم، شماره 1، ویژه انقلاب اکتبر، زمستان 1368

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

فهرست مطالب

3

سرسخن / هیأت تحریریه

5

چرا این شماره به انقلاب اکتبر اختصاص دارد؟ / م. آگاه

11

مارکسیزم آن ها و مارکسیزم ما / خسرو داور

17

خطرات حرفه ای قدرت / کریستیان راکفسکی / مترجم: ج. وتر

65

مارکسیزم جادوی نخستین / ایزاک دویچر / مترجم: شایان

97

سوگند وفاداری استالین به لنین در دومین کنگره شوراها

121

جهت گیری بلشویک ها، یک بررسی انتقادی / ارنست مندل / مترجم: م. آگاه

123

مفاهیم تشکیلاتی نزد لنین / ارنست مندل / مترجم: م. آگاه

145

بر نسل انقلاب اکتبر چه گذشت؟ / ر. ندا

173

انقلاب اکتبر و مسأله ملیت ها / هندرد

189

مسأله ملی در اتحاد شوروی / آنتونیو مسکاتو / مترجم: هندرد

195

استالین و مسأله ملیت ها / هندرد

217

معرفی و بررسی کتاب: لاریسا ریسنر؛ یک زندگی نامه / ا. نسیم

227

کتاب نامه برای مطالعات بعدی / خسرو داور

231