رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار شماره 10، 20 اردیبهشت 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: عوامفریبان به امپریالیزم خدمت میکنند

1

پذیرش پیشنهادات سرمایه‌داران، حمایت از امپریالیسم و خیانت به خلق است

1

خلق و فقط خلق است که تاریخ میسازد

1

از شورای کارگری چه میخواهیم؟

1

افزایش قیمتها باری است بر دوش زحمتکشان

1

تاریخچه جنبش کارگری جهان

1

خفقان دوباره به کارخانه‌ها بازمیگردد

1

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت برگردانیدن سرمایه‌ها سرمایه‌داران تضمین جانی و مالی میشوند!!

2

کارگران متحد ذوب آهن اصفهان: چرا عاملین کشتار کارگران را معرفی نمی‌کنید؟

3

جلوی خودسریهای افراد کمیته در محیط کارگری باید گرفته شود

3

همبستگی کارگران و آگاهی آنها از مبارزات طبقاتی، ضامن پیروزی است

3

مشکلات کارگران راه حل انقلابی میخواهد

3

استثمار وحشیانه کارگران

3

اجتماع رانندگان کامیون تهران

3

اخطار صیادان بیکار بابلسر به دولت

3

اجتماع کارگران شرکت ساختمانی مهک تهران

3

موفقیت کارگران کوره‌پزی خاتون‌آباد

3

گرامی باد خاطره خسرو روزبه

3

نمایندگان تحمیلی در شورای کارخانه – رشت

3

شرکت آی تی تی را ملی کنید

3

ادامه مبارزه کارگران بیکار اهواز

3

اجتماع کارگران بیکار زاهدان

3

حمایت از ستاد مرکزی شوراهای ترکمن‌صحرا

3

کارگران مترو خواهان بازگشت به کار شدند

3

گورکی و رئالیسم سوسیالیستی

4

بمناسبت بیستمین سال درگذشت افراشته

4

شعری از زبان افراشته: چرا دق‌مرگ شدم؟

4

شورا و سندیکا

5

زندگی و شخصیت افرادی که حمله به ستاد آبادان را رهبری کردند

6

دهقانان گفتند برای گرفتن زمین باید جنازه مار را از روستا خارج کنند

6

در دشت مغان چه میگذرد؟

6

مالک: کمیته‌ها از ماست و شما دهاتی‌ها هیچکاری نمی‌توانید بکنید

6

خواستهای چند روستای تابع شهرستان فومن

6

دهقانان به کشت دستجمعی و مشترک پرداختند

6

روستائیان ارگند سفلی چه میگویند

6

دربارۀ حزب طبقه کارگر (3)

7

اقتصاد سیاسی خصوصیت کالا چیست؟

7

شورای دهقانی

8

وظایف شورای دهقانی، و وظایف دولت در قبال آن

8

خواستهای شورای دهقانی سرآسیاب فرسنگی

8

فعالیت قیاده موقت علیه دهقانان

8

بمناسبت سالروز تولد کارل مارکس

9

چرا کاپیتولاسیون را لغو نمیکنید؟

10

پیامهای همبستگی احزاب و سازمانهای کارگری جهان به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت اول ماه مه

10

"طرح پیشنهادی قانون اساسی جدید" یعنی پیشنهاد بگور سپردن انقلاب ایران

12

تهرانی جلاد ساواک هم از "خطر کمونیزم" حرف می‌زند

12

پیام یک رفیق فدائی از زندان به میتینگ پرشکوه روز اول ماه مه

12

الفبا