رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار شماره 8، 6 اردیبهشت 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: خطر اختناق جدی است

1

آزادی در خطر خودسریهای مرتجعین است

1

حقایقی درباره حوادث گنبد

1

در موقعیت کنونی ترور اشخاص فقط به سود ضدانقلاب است

1

نقدی بر یک شورای کارگری

1

کارگران سخن میگویند...

اول ماه مه را به بهانه عروسی‌های ساختگی برگزار میکردیم

2

برسمیت شناختن حقوق خلقهای ایران ضامن وحدت ملی است

2

ضدانقلاب نمی‌تواند کارگران را از مبارزه و تشکل بازدارد

3

مبارزه کارگران قالی‌باف علیه قلدری صاحب کارگاه

3

انتخابات سندیکای رانندگان و کمک رانندگان گنبد برگزار شد

3

چهارمین هفته تحصن کارگران میتوساک

2

آیا همه رئالیست‌های انتقادی درباره سرمایه‌داری نظر واحدی داشتند؟

4

شعر: خون

4

شعر: ای غول رنج

4

تعیین سرنوشت در روستا بدست روستائی است

6

توطئه‌گران را رسوا کنیم

6

کشاورزان از دولت موقت چه میخواهند

6

مشت محکم دهقانان بر دهان زمینداران بزرگ و ارتجاع داخلی

6

هشداری به اعضای شورا

6

خواستهای مشترک اهالی چند روستا

6

خواستهای جمعی از دهقانان شهرستان آمل

6

خواستهای مشترک روستاهای فومنا

6

خودتان افرادی را معین کنید

6

عدم دخالت افراد غیرمسئول خواست کارگران است

7

تا ما اعتراض نکنیم حقمان را بدست نمی‌آوریم

7

خواسته‌های کارگران شرکت سهامی دستاس

7

دست عناصر ضدانقلابی از کارخانه‌ها کوتاه

7

به آتش کشیدن کتابهای علمی در خدمت ضدانقلاب است

8

نمی‌خواهیم برای سرمایه‌داران خارجی کار کنیم

8

اخبار کوتاه

8

سمینار راه‌یابی برای حل مشکل مسکن

8

خواستهای کارگران روزمزد هواپیمائی

8

حمله مرتجعین به نمایشگاه کتاب و عکس

8

لغو کلیه قوانین ضد کارگری

8

بمناسبت سالروز تولد لنین، بزرگ آموزگار کارگران و زحمتکشان جهان

9

از لنین بیاموزیم

9

درباره لنین شخصیت‌های مختلفی اظهار نظر کرده‌اند

10

مایاکوفسکی، بخشی از شعر لنین

10

اطلاعیه درباره چاپ و انتشار آثار کتب

10

تفسیری بر اخراجهای پی در پی کارگران صنایع فولاد

10

اعتصاب خدمه کشتی در فرانسه

10

آموزشی دربارۀ حزب طبقۀ کارگر (2)

12

ارتش ملی! با ارتش شاهنشاهی چه فرقی کرده

12

اعتصاب غذای بازداشت‌شدگان ستاد سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – آبادان

12

الفبا