رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار شماره 6، 23 فروردین 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: توطئه علیه فدائیان توطئه علیه دمکراسی است

1

طرح پیشنهادی کارگران اخراجی و بیکار باید پذیرفته شود

1

مسئله مسکن را با اقدامات انقلابی حل کنید

1

تحصن تا چه حد میتواند پاسخگوی خواست‌های کارگران باشد

1

چرا بیکاری؟

1

چگونگی تشکیل یک شورای دهقانی

1

محاکمه و اعدام مزدوران نشانه‌ای از قدرت انقلابی توده‌هاست

1

نقش کارگران در قیام مسلحانه بهمن ماه

2

کارگران سخن میگویند

3

اعتصاب ملوانان کشتی رانی ملی آریا

3

ما پول نان فردا را نداریم شما میگوئید صبر کنید

3

کارگران اخراجی: اتهامات ناروا علیه ما را تکذیب کنید

3

کارگران را به گلوله بستند

3

شورای منتخب، اداره کارخانه را بر عهده گرفت

3

اخراج کارگران بجای پرداخت حقوق و مزایا

3

تحصن کارگران اخراجی در رشت

3

تحصن کارگران در باشگاه کارگری

3

تشکیل سندیکا در کارخانه پی‌یو

3

نامه یک کارگر

3

باید کارگران اخراجی به سر کار برگردند

3

تشکیل سندیکای کارگری

3

حقوق معوقه کارگران باید پرداخت شود

3

اول ماه مه روز کارگر

5

ما راه مبارزه را از کارگر شهید ناصر طحال می‌آموزیم

5

زمین برای برزگر

6

تشکیل شورای دهقانی و مصادره زمین‌های بزرگ‌مالکان

6

تشکیل شورای دهقانی سانیج و توابع در یزد

6

تشکیل شورای ده

6

تشکیل شورای روستائی

6

دهقانان زمینهای غصب شده خود را تصرف کردند

6

حمله عناصر مرتجع به نمایش یک فیلم ضدفاشیستی

6

خانه‌سوزی، چپاول و کوچاندن دهقانان

6

اعتراض کارگران و دهقانان بروجرد

6

خواستهای خلق ترکمن

6

تحصن دانشجویان دانشگاه اهواز

6

مصادره زمین‌های «نوردشت» توسط دهقانان

6

اتحاد کارگران ضامن پیروزی است

7

گزارشی از خواسته‌های روستای عشایرنشین دادین علیا

7

متن نامه عده‌ای از کارگران کارخانه جنرال موتورز ایران به آقای گن مدیر عامل فراری جنرال موتورز ایران

7

آتش زدن روزنامه‌ها یک اقدام ضدانقلابی است

7

تحصن کارگران کارخانه فامایتون

7

قطعنامه روستائیان قریه مرزنگو

7

رئالیسم چطور پیدا شد؟

7

چرا کارگران مبارز روغن نباتی نرگس شیراز را دستگیر کردند؟

8

اسقف کاپوچی در گفتگو با هیئت نمایندگی سازمان ما گفت: مرگ شهدا آغاز زندگی آنها است

8

اعلامیه دانشجویان اصفهان در مورد دانشجوی شهید در راهپیمایی کارگران اصفهان

8

گزارش هیئت اعزامی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به ترکمن صحرا

8

در وردشت چه میگذرد؟

8

اخبار خارجی

8

اخراج کارگران مجتمع انبار و سردخانه جنرال هاوس

8

الفبا