رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب کار شماره 4، 9 فروردین 1358

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: همگام با نیروهای مترقی تا پای جان در کنار خلقها خواهیم بود

1

عاملان کشتار خلق کرد باید مجازات شوند

1

چرا در رفراندوم شرکت نمی‌کنیم؟

1

بخشی از اساسنامۀ شورای یک کارخانه

1

گزارشی از مبارزات موفقیت‌آمیز کارگران بیکار شده

1

کارگران سخن میگویند

میلیونها کارگر ایرانی بازیچه نستند

1

از: سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

به: مجاهد عالیقدر آیت‌الله طالقانی

2

قانون کار سابق باید لغو شود

2

بیانیۀ آیت‌الله عزالدین حسینی رهبر خلق کرد

2

تشکیل شورای کارگری ضمن تحصن

3

برای مبارزه باید آگاه بود

3

خلاصه اخبار

3

اهواز، موفقیت کارگران توسط شورا

3

دفاع از حقوق عقب افتاده کارگران

3

کارگران 10 میلیون تومان سود ویژه خود را گرفتند

3

موفقیت کارگران دخانیات

3

پیوند هنر با واقعیت

4

رهبری را تو باید بگیری در دست

4

از یادداشت‌های یک رفیق کارگر: کار بلی، تفکر نه!

4

آیا اینست سهم ما کارگران از انقلاب؟

4

چگونه هشت هلیکوپتر مردم سنندج را به گلوله بستند

5

آیا نوسندگان بیانیه‌های اویسی و قره‌نی یکی نیستند؟

5

پیام وزیر کشور به سرلشکر قره‌نی: دستور دهید فورا تیراندازی قطع شود

پاسخ ژنرال قره‌نی به وزیر کشور: در مقابل تعدادی مامور اجنبی تسلیم نخواهم شد

5

خواست‌های عمومی و اساسی ملت کرد

5

پیش از رفراندوم اساس جمهوری اسلامی را تشریح کنید

6

خواستهای روستائیان کهریز

6

یک کشاورز چند جور بدبختی باید داشته باشد

6

صیادان: لغو کلیه قرارداهای تحمیلی

6

باغبانان فومن

6

خواستار تشکیل شوراهای دهقانی شدند

6

به اتهام توطئه در 28 مرداد و کشتار اخیر مردم قره‌نی باید محاکمه شود

7

بدنبال کشتار مردم سنندج عناصر ضدانقلابی تظاهرات آرام مردم ترکمن را به خون کشیدند

8

اخطار بدولت در مورد تجدید سازمان ساواک

8

عناصر مشکوک در لباس مامورین کمیته امام هنوز به شکنجه مبارزین می‌پردازند

8

آقای بازرگان معنی این جملات چیست؟

8

قرارداد سادات، بگین خیانت به ملت فلسطین است

8

اعتصاب بخشهای خدمات عمومی دانمارک را فلج کرده است

9

اعتصاب کارگران ذوب فلز برزیل

9

درود به روان پاک شهدای بخون خفتۀ خلق

10

از سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به نخست وزیر

10

پیام کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن

10

پیام به کارگران صنعت نفت

10

ما دستور حمله به هیچیک از پادگانها را نداده‌ایم

10

اول ماه مه را هرچه باشکوهتر برگزار کنیم

10

الفبا