رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب راه سرخ، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه تبریز، شماره 8، 6 فروردین 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اعمال نفوذ، تقلب و سوءاستفاده از ناآگاهی توده ها پلکان صعود حزب جمهوری اسلامی و مؤتلفین به مجلس شورایملی

1

ارومیه: کارگران کانادادرای: کارگر پیروز است، سرمایه‌دار نابود است

1

بیکاران تبریز: "ملت قضاوت ایله دولتین بایراملیغی بیکارلارا گُلّه‌دیر"

1

اتحاد قدرتمند کارگران صنعتی تبریز

1

نشریۀ کارگران پیشرو تبریز را بخوانید زنده باد اتحاد شوراهای انقلابی

4

مبارزات روستائیان گدای (از توابع ماکو)

5

گزارشی از مبارزات کارگران کارخانه قند میاندوآب

6

کارگران کارخانه قند خوی صاحب کارخانه را اخراج کردند

7

گروهی از کارگران چرمسازی امتیاز: "کارخانه باید بنفع کارگران مصادره شود"

7

اعتراض کارگران به اخراج خود از شرکت سیوند

7

گزارشات و مدارک ارسالی از تقلبات و سوءاستفاده‌های گسترده در انتخابات آذربایجان

10

متن اعتراض کاندیداهای شاخۀ آذربایجان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به نحوه برگزاری انتخابات مجلس شورایملی

16

پیش بسوی تدارک هرچه باشکوهتر جشن اول ماه مه روز جهانی کارگران

17

الفبا