رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب نبرد خلق، شماره 7، خرداد 1355 ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تبلیغ مسلحانه محور تمام اشکال مبارزاتی خلق ما

آدرس به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله

6

عملیات تبلیغ مسلحانه و مفاهیم آن، در مرحله‌ای که گذشت

11

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به جبهۀ خلق برای آزادی عمان

19

پیام جبهه خلق برای آزادی عمان به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

22

پیام جبهه خلق برای آزادی فلسطین – فرماندهی عمومی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

27

پیام ارتش آزادی بخش ترکیه به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

29

پیام جبهۀ خلق بحرین به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت سالگرد رستاخیز سیاهکل

33

چند مصاحبه با رهبران جنبش آزادی بخش خلق فلسطین

41

مصاحبه با رفیق جرج حبش

42

متن مصاحبه با رفیق احمد جبریل

48

متن مصاحبه با ماجد ابوشرار، مسئول تبلیغات واحد سازمان آزادی بخش فلسطین و دبیر شورای انقلابی فتح

57

اعلامیه توضیحی اعدام انقلابی حسین ناهیدی سربازجو و معاون سازمان امنیت شاه خائن در مشهد

64

بازتاب اعدام انقلابی ناهیدی در مشهد

72

متن اعلامیه انفجار در فرمانداری رودسر

77

اخبار

 

- خبرهای کارگری

89

- اخبار دانشجوئی

93

- خبرهای دیگر

94

- گزارشی از اعتصاب

گزارشی از اعتصاب خونین کارگران نساجی مازندران

97

اعدام یک خائن

103

در پیرامون درگیری واحد آموزشی چریکی در کرج

109

درگیری در تبریز

112

درگیری در خیابانهای تهران

114

درگیری در خیابانهای مشهد

116

انفجار در اداره کار استان خراسان

117

درگیری در شهر گرگان

119

فرزندان راستین خلق

مختصری از زندگی رفیق نزهت‌السادات روحی آهنگران

121

جنبش مسلحانۀ ایران و انقلاب منطقه

136

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به هفدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی

141

شعر: کینه

158

اعتصابات کارگران در تهران

159

شعر: حماسۀ چریک

174

متن اعلامیه فراخوان سازمان چریکهای فدائی خلق در دفاع از اعتصابات کارگری تهران

176

اعلامیه

پیروز باد جنبش ظفرنمون مسلحانۀ ایران

180

الفبا