رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب نبرد خلق، شماره 6، اردیبهشت 1354 ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تبلیغ مسلحانه محور تمام اشکال مبارزاتی خلق ما

آدرس به فایل

 

عنوان

صفحه

سرمقاله: شعارهای وحدت

1

پیام جبهۀ خلق برای آزادی عمان به سازمان چریکهای فدایی خلق

10

پیام جبهۀ خلق برای آزادی فلسطین به سازمان چریکهای فدایی خلق

11

پیام جبهۀ خلق برای آزادی فلسطین – فرماندهی عمومی به سازمان چریکهای فدایی خلق

13

پیام حزب انقلابی اردن به سازمان چریکهای فدایی خلق

16

پیام ارتش آزادیبخش ترکیه به سازمان چریکهای فدایی خلق

18

گزارش عملیات بزرگداشت 19 بهمن

21

گزارش نظامی کوتاه از انفجار در پاسگاه سلیمانیه تهران

22

گزارش نظامی کوتاه از انفجار در پایگاه گروهان ژاندارمری لاهیجان (مرکز پاسگاه ژاندارمری سیاهکل)

24

گزارش نظامی کوتاه از انفجار در استانداری خراسان

26

گزارش کوتاهی از انفجار در شهربانی بابل

27

شعری از استالین: بهوش باش!

29

متن اعلامیه سازمان چریکهای فدایی خلق به مناسبت بزرگداشت 19 بهمن و انفجار در استانداری خراسان

30

متن اعلامیه سازمان چریکهای فدایی خلق به مناسبت بزرگداشت 19 بهمن و انفجار در مرکز پاسگاه ژاندارمری سیاهکل

47

رفقای شهید «دسته جنگل»

64

گزارش نظامی اجرای طرح «رفیق مجید احمدزاده»

65

گزارش نظامی عملیات «شهدای اسفند»: انفجار دو مرکز عمده‌ی ساواک

70

گزارش نظامی اجرای طرح «رفیق خسرو روزبه»

74

اعلامیه توضیحی سازمان چریکهای فدایی خلق بمناسبت انفجار دو مرکز عمدۀ ساواک

78

اعلامیه صحنه طرح «رفیق مجید احمدزاده»

86

اعدام انقلابی سروان یدالله نوروزی یکی از فرماندهان مزدور گارد دانشگاه‌ها

88

اعلامیه صحنه طرح «رفیق خسرو روزبه»

98

جنایت بزرگ شاه علیه جنبش نوین انقلابی خلق ایران

104

چریک فدایی خلق، رفیق بیژن جزنی:

دربارۀ وحدت و نقش استراتژیک چریکهای فدایی خلق

112

در پیرامون دستگیری رفیق معصوم‌خانی

123

در پیرامون درگیری واحد آموزشی چریکی در قزوین

128

اخبار

 

اخبار داخلی

133

اخبار خارجی

152

پیام سازمان چریکهای فدایی خلق به کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی

161

معرفی کتاب

 

1- جنبش دانشجوئی ایران و وظایف اصلی آن

164

2- اعدام انقلابی عباس شهریاری، مرد هزارچهره و بزرگترین جاسوس و مشاور عالی سازمان امنیت ایران

177

فرزندان راستین خلق

مختصری از زندگی رفیق کبیر "علی اکبر جعفری"

182

الفبا