رفتن به محتوای اصلی

فهرست ماهنامه ادبی، هنری و اجتماعی نوید نو، شماره 2، دی 1398

لینک به فایل

 

عنوان

نویسنده

صفحه

مقالات

 

4

سرسخن

 

5

اندیشه هایی پیرامون هنر، نقد هنری و انقلاب (2)

محمود اعتمادزاده (م.ا. به آذین)

6

دربارۀ ملت و مسالۀ ملی

احسان طبری

13

ادبیات

 

19

عناصر داستان به زبان ساده

جمال میرصادقی

20

دانلود دو اثر از جمال میرصادقی

 

29

شوخی عمران صلاحی با بزرگان هنر و ادبیات ایران

         خاطراتی طنزآمیز از کتاب "کمال تعجب!!!"

 

31

گزینی از خاطرات طنزآمیز عمران صلاحی

 

32

درد دل با "شاه"

اصغر نصرتی

37

یادها و یادبودها

 

40

دو عکس از عمران صلاحی با شاعران و نویسندگان

 

41

یادی از لویی آراگون به همراه تصاویر و سروده ای کوتاه و گزینی از نامه های تیرباران شده ها

 

43

نامه های تیرباران شده ها

 

44

نمونه ای از نامه‌های تیرباران شده ها

 

45

پ مثل پروگرس، مثل کتاب

کاوه گوهرین

49

عطر ناب کتاب های پروگرس

کاوه گوهرین

50

درباره انتشارات پروگرس؛ جوانۀ جنگ سرد

کاوه گوهرین

52

شعرها و شاعران

 

56

یک رباعی شورانگیز از "سایه"

 

57

غم شیر (رباعی برای زندانیان در بند...)

 

58

آینه سروده ای کوتاه از عمران صلاحی

عمران صلاحی

59

گلوله و تفنگ

کاوه گوهرین

60

نان به زبان گلوله چه می شود؟

دکتر صدیقه وسمقی

61

یک شعر و چهار نقاشی از جلال سرفراز

ای سرزمین خسته

 

63

چهار نقاشی از جلال سرفراز

 

65

فرهاد نان. فرهاد کولبر

رضا مقصدی

69

فصل سنگین خطرناکی است

هاتف رحمانی

71

بخوان تار!

         سخنی چند درباره شعر بلند «اخو تار» و سرایندۀ آن

بهروز مطلب زاده

77

نقد و معرفی

 

85

گفتگوی مجازی با شاعر مبارز، مسعود سعد سلمان

خسرو باقری

86

در ستایش نافرمانی

کورش تیموری فر

99

مبارزه در «دو روز و یک شب»

کورش تیموری فر

102

گوناگون

 

104

فرار شاه از کشور مقدمۀ سقوط نظام سلطنتی در ایران بود

 

105

رویارویی معلم و شاگرد در اعتراض فرهنگیان

 

106

فرجام آشتی طبقاتی!

 

107

منوچهر احترامی؛ خالق قصه های "حسنی..."

 

108