رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب آوای تبعید، بر گستره ادبیات و فرهنگ، شماره 14، بهار 1399

لینک به فایل

 

عنوان / نویسنده

صفحه

چند نکته / اسد سیف

3

درگذشت فرهنگ کسرایی

5

به عنوان پی‌درآمد / منوچهر دوستی

6

کارگاه شعر و قصه فرانکفورت

 

         تاریخچه‌ی «کارگاه شعر و قصه – فرانکفورت»

10

کارگاه شعر و قصه فرانکفورت - داستان

 

         در خواب و بیداری / مونا امامی

18

         دیدار / احمد خلفانی

21

         در انباری چه خبره؟ / منصور فتوحی قیام

23

کارگاه شعر و قصه فرانکفورت - شعر

 

         فرانک احمدی

31

         احمد اژدر

34

         شجاع اعتمادی (ش. ا. شیوا)

37

         رضا باقری

39

         مجید خرمی

41

         احمد خلفانی

43

         منوچهر دوستی

44

         منوچهر رادین

45

         فریبا رها

48

         کسرا زارع

50

         شیلان شهبازی

51

         مرضیه طبائی

53

         مسعود فتحی

55

         علی کامرانی

57

         امیر کرآب

60

         فرهنگ کسرایی

62

         مژگان محمدی

65

         صوفیا مهرابیان

66

         حمیدرضا مهنانی

68

         فرشته وزیری‌نسب / ترجمه چند شعر

71

نقد و بررسی ادبیات

 

         اگر غم لشگر انگیزد... / در یاد هما ناطق / مهدی استعدادی شاد

74

         ما و رمان / هادی محمدی

79

         پایان شعر و مساله زبان / فرشته وزیری‌نسب

88

و مطالبی دیگر...

 

         کلاه / شریفه بنی‌هاشمی

95

         دیگر هیچ چیز مثل دیروز نبود... / سوسن نیلی

97

         رسیدن به اندیشه‌ی آزاد / ملیحه تیره‌گل

100

         بعد از اینم نبود شایبه در جوهر فرد / س. سیفی

110

         آیا؟ گذری از رمان "لیورا" نوشته فریبا صدیقیم / بهروز شیدا

113

         آخرین چیزها – گفت‌وگوهایی در پایان زندگی / مصاحبه با گونتر گراس و مارتین والزر / اریس رادیش / ترجمه فهیمه فرسایی

122

طراحی دیجیتال پرستو فروهر

143

         طرح‌های دیجیتالی پرستو فروهر / سوزانه ویندر

144

         کامش، آمریکا و طبقه متوسط یهودی (نگاهی به آثار فیلیپ راث) / کوشیار پارسی

149

         دست مریزاد خانم ملیحه تیره‌گل / عباس شکری

155

         زندگی رسوای چارلی چاپلین و استعداد بی‌کران هنرمندی / ریچارد برادی / ترجمه گیل آوایی

172

         آزادی برای انسان بزرگترین چالش است / نگاهی به کتاب "خرس‌های رقصنده" اثر پومر یانسف / گیل آوایی

178

         آسودن هرگز / یوآخیم سارتوریوس / ب. بی‌نیاز

181

         آیین خرد و شادی (نگاهی به جهان بینی خیام) / محمود فلکی

183

         نقطه‌های روشن / محمود فلکی

183

         میخائیل باکونین و آئین آنارشیسم / اوژن پایزیر / ترجمه محمد جواهرکلام

184

         آنتولوژی تابلو

185

         یادنامه دوست، هوشنگ کشاورز صدر / گردآورندگان و ویراستاران: ناصر مهاجر و سیروس جاویدی

186