رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب آوای تبعید، بر گستره ادبیات و فرهنگ، شماره 11، تابستان 1398 شعر فارسی در لس‌آنجلس

لینک به فایل

 

عنوان / نویسنده

صفحه

چند نکته / اسد سیف

3

دعوت از نویسندگان؛ شاعران؛ مترجم‌ها و ناشرها / بهرام مرادی

3

یادداشت ویراستار

4

شعر فارسی در لس آنجلس: درد بازگشت در برابر انطباق‌پذیری / مجید نفیسی

5

سه شعر از نادر نادرپور

15

سه شعر از منصور خاکسار

18

نوشین امانی

21

سه شعر از مرتضی میرآفتابی

24

آذرین صادق

26

بنفشه سوده

29

پرتو نوری‌علا

31

حمیدرضا رحیمی

35

دو شعر از خلیل کلباسی

37

ریمون رخشانی

39

سیروس بینا

42

شایان افشار

47

شعله ولپی

55

شیدا محمدی

58

سه شعر از عادل بیابانگرد جوان

62

سه شعر از عباس صفاری

65

سه شعر از علیرضا طبیب زاده

70

سه شعر از فریبا صدیقیم

73

فریدا صبا

76

فضل‌الله روحانی

78

فلورا شباویز

81

سه شعر از لیلا فرجامی

83

ماندانا زندیان

86

سه شعر از مجید نفیسی

89

مریم رئیس‌دانا

93

 سه شعر از ملیحه تیره‌گل

97

دو شعر از منصوره هاشمی

100

منوچهر کوهن

102

سه شعر از نظام رکنی

107

نورالدین زرین‌کلک

109

یاشار احد صارمی ملقب به خوخانف

112

بیژن اسدی‌پور

113

سرگذشت‌ها

116

معرفی کتاب

 

دلدادگی و عصیان، نامه‌های احمد قاسمی به همسرش اعظم صارمی / به کوشش حمید شوکت

142

درد دلی با حافظ شیراز در مزرعه حیوانات / اسد رخساریان

144

هزارتوی نرگس / بهمن شیدا

145

نامه‌های صادق هدایت / گردآورنده محمد بهارلو

146

جعبه‌ی سیاه / بهرام روحانی

147

پرواز بوفالوها / بهرام روحانی

147

لکنت هیولا / بهرام روحانی

148

ژِنوم آدم نامرئی / بهرام روحانی

148

ویرانگران / رضا اغنمی

149

طرح / دفتر شعر پرویز اوصیاء

149