رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب 19 بهمن تئوریک شماره 1، چاپ دوم، آذرماه 1355، نوشته‌های بیژن جزنی

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مقدمه

الف

درباره وحدت و نقش استراتژیک چریکهای فدائی خلق

1

1- وحدت کلیه نیروهای مترقی

2

2- وحدت جنبش طبقه کارگر

4

   

درباره "مشی سیاسی" و "کار توده ای"

10

مقدمه

10

"مشی سیاسی" و "کار توده ای"

14

 

 

حزب طبقه کارگر ایران

30

اول – موقعیت جنبش کارگری و جریانهای مختلف آن در حال حاضر

30

          1) موقعیت بقایای حزب توده

31

          2) موقعیت جریانهای مارکسیست – لنینیست رقیب حزب توده در خارج از ایران

33

          3) موقعیت جریانهای مخالف حزب توده در داخل که به مشی سیاسی اعتقاد دارند

35

          4) موقعیت جریانهای مارکسیست – لنینیست جنبش انقلابی مسلحانه

36

دوم – تشکیل حزب مقدم بر مبارزه با دشمن است یا نتیجه آن

38

سوم – آیا پیشاهنگ طبقه کارگر در همه شرایط الزاما بصورت حزب است؟

40

چهارم – عمده‌ترین شرایط تشکیل چنین حزبی در آینده کدام است؟

43

زیر نویس صفحه 33

46

الفبا