فهرست مطالب چه باید کرد، صدای حزب کارگران سوسیالیست، دور دوم شماره 20، 21 تیر 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

کریمی حصار، کارگر مبارز ساکا را آزاد کنید!

1

حمله به شوراهای زحمتکشان حمله به انقلاب است!

2

دعوت به مناظره برای دفاع از آزادی مطبوعات

2

انقلاب اداری انقلابی و انقلاب اداری ضدانقلابی

3

توطئه علیه روحانیت!

4

تحمیل حجاب: پوششی برای یورش به حقوق زنان / منیر شایق

5

درباره "عدل اسلامی" و مجازاتهای وحشیانه / علی پاینده

6

بار دیگر ارتجاع در اهواز دستش را به خون انقلابیون آغشته کرد / خطیر دغلاوی

6

دایره نهی از منکرات / منیر شایق

6

دستها از انقلاب ایران کوتاه! بیانیه بین‌الملل چهارم دربارۀ مداخله نظامی امپریالیزم آمریکا در ایران

7

پیتر یول، یک زندانی سوسیالیست در اردوگاه «سوسیالیستی»

8

چین / بابک ستوده

8

نیکاراگوئه: انقلاب به پیش می‌تازد

8

برنامه عمل زحمتکشان

         3- دربارۀ مبارزه با امپریالیزم، جلب همبستگی بین‌المللی / علی پاینده

9

به دفاع از مجاهدین خلق برخیزیم!

10

برای آزادی مطبوعات مبارزه کنیم!

10