رفتن به محتوای اصلی
حزب چپ ایران

لینک به صفحه منبع

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) که در فروردین ماه 1397 با وحدت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – طرفداران وحدت، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ تشکیل شد، در کنگره سوم خود (خرداد 1402) پسوند (فدائیان خلق) را از نام خود حذف کرد.