نامه مردم، ارگان حزب توده ایران

فیلم مجموعه ارزشمند روزنامه "نامه مردم، ارگان هیئت اجرائیه موقت حزب توده ایران، دور پنجم" را دوست بسیار عزیزم آقای بهروز مطلب‌زاده در اختیارم قرار دادند.

متاسفانه فیلم‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند با اینهمه، آنها را اسکان کرده و در سایت قرار دادم.

با وجود کیفیت نامناسب، شماره‌های روزنامه قابل استفاده هستند.

این مجموعه شامل شماره 170 تا 335 این روزنامه است.

این روزنامه از شماره 336 به بعد با عنوان "نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران" منتشر شده است.

از آقای بهروز مطلب‌زاده و همچنین از دوست ناشناسی که زحمت عکس‌برداری از روزنامه را کشیده است، بسیار ممنونم.

 

اژدر بهنام

25 فروردین 1400