فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 208، دی 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

جدائی دین از دولت جزئی جدائی‌ناپذیر از آزادیهای سیاسی

1

عملیات کربلای 4 و 5: اهداف و نتایج

1

اخراجهای دسته‌جمعی و تاثیر آن بر زندگی و مبارزه طبقه کارگر

1

برنامه نوین اقتصادی، برنامه فقر و فلاکت توده‌ها است

1

نکاتی پیرامون قانون کار

1

رویارویی دو قطب جامعه فرانسه

1

یاداشتهای سیاسی

2- بخشنامه‌ای بر علیه کارگران

17

جاودان باد یاد تمام جانباختگان فدائی در دیماه

18

یاداشتهای سیاسی

1- "کنفرانس همیاری" ابزار جنگ و توسعه‌طلبی رژیم

18

گرامی باد بیست و هشتمین سالگرد انقلاب کوبا

18