فهرست مطالب کار، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، دور دوم، شماره 76، 1 خرداد 1369

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

امیدهای تازه در مذاکرات ایران و عراق

1

اکنون یک سال پس از خمینی

1

اسرای جنگی بدون هیچ قیدوشرطی باید آزاد شوند

1

باز هم ترور، باز هم اعدام

1

"کار" در مسیری نو

1

منش و منطق برخورد با مخالفان سیاسی

1

با یاد انوش

3

به انگیزه سالمرگ خمینی

         کارنامه و ماترک او

3

هم چماقدار، هم مختلس

4

کاهش قیمت نفت و درآمد ایران

4

وام‌خواهی از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی

4

اول ماه مه و مسئولان حکومتی

5

تشدید سرکوب زنان

5

اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر خواست عموم مردم ایران است

6

وضع معلمین دشوار است

7

بمناسبت روز جهانی کودک

         کودکان را دریابیم

7

روز معلم

7

مصاحبه نشریه کار با رفیق قربانعلی عبدالرحیم‌پور (مجید)

10

از برنامه سبزهای آلمان

13

رئوس برنامه انترناسیونال سوسیالیستی

14

از "بیانیه اصول" انترناسیونال سوسیالیستی

14

انحلال پیمانهای نظامی ناتو و ورشو نیاز زمان ماست

16

نامه سرگشاده 90 نفر به رئیس جمهور

17

پیگرد، بازداشت، شکنجه و سرکوب مخالفین سیاسی باید قطع گردد

17

پلنوم حزب دموکرات کردستان ایران

17

اعلامیه مشترک سه سازمان

(سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، سازمان فدائی و سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر))

17

یک نامه توضیحی

18

"اعتراض به پلنوم حزب توده ایران"

18

به برنامه‌های رادیو زحمتکشان ایران گوش فرادهید

19

افریقای جنوبی: مذاکره میان رژیم و کنگره ملی افریقا

19

بسوی جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی

19

افغانستان؛ تحولات بسود مصالحه ملی

20

در آستانه تشکیل کنفرانس سران عرب

20

آلبانی هم قدم در راه دگرگونی

20

وحدت دو یمن: با عزمی نو برای پیشرفت

20