طوفان، فرخی یزدی

مجموعه روزنامه طوفان را مدیون آقای فاضل هستیم که سال‌های سال از این گنجینه نگهداری کرده و آنرا در اختیار ما قرار دادند.

بدینوسیله از ایشان تشکر می‌کنیم.