فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 165، 26 اسفند 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

جاودان باد خاطره شهدای 25 اسفند

1

کارنامه یکسال خون و جنایت رژیم جمهوری اسلامی

1

رزم کارگران

1

بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان (4) – مهرماه 60 الی مهرماه 61 – مقایسه مبارزات کارگران و زحمتکشان

1

روز زن سالروز جنبش زنان زحمتکش جهان گرامی باد

1

جنبش کارگری

- صنایع دفاعی

- شرکت واحد

- پارس متال

- سازمان آب و فاضل‌آب خوزستان

3

بهاران بر تمامی کارگران و زحمتکشان خجسته باد

5

کار چهارساله شد

5

اجلاس غیرمتعهدها و رسوایی رژیم جمهوری اسلامی

6

بودجه سال 62: غارت زحمتکشان و منابع ثروت ملی

6

کمون جاودانه شد

8

کمکهای مالی دریافت شده

21

جنایتی دیگر از دژخیمان رژیم

24

تصحیح و پوزش

24

جنبش انقلابی خلق کرد

24

گرامی باد چهلمین روز شهادت پیشمرگان قهرمان فدائی

24

گرامی باد خاطره فدایی شهید رفیق هادی عضو کادر مرکزی سازمان

26

گرامی باد خاطره فدایی شهید رفیق نظام عضو کادر مرکزی سازمان

26

گرامی باد خاطره فدایی شهید رفیق کاظم عضو کادر مرکزی سازمان

26

گرامی باد خاطره فدایی شهید رفیق محسن شانه‌چی عضو کادر مرکزی سازمان

26