فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 164، 14 اسفند 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

برگزاری پلنوم و دستاوردهای آن

1

بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان – مهرماه 60 الی مهرماه 61 – اشکال مبارزات

1

در تدارک قیام

1

جنبش کارگری

- کارکنان مبارز هواپیمائی ملی ایران: پیروزی در مبارزه‌ای یکپارچه و متحدانه

- تولیدارو

3

بخشنامه وزارت کار برای جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران

4

یادداشتهای سیاسی...

- بورژوازی به نوکران خود هم رحم نمی‌کند

- غفو شاهانه "امام"

- شکست مفتضحانه عملیات "والفجر" و تبلیغات دروغین رژیم

5

خطاب به مبلغین (قسمت آخر)

11

کمکهای مالی دریافت شده

14

گرامی باد خاطره فدائی کبیر مسعود احمدزاده عضو کادر مرکزی سازمان و 9 رزمنده فدائی

22

گرامی باد خاطره چهار رزمنده خلق ترکمن، چهار فدائی خلق توماج، مختوم، واحدی و جرجانی "گندم‌زارها موج خون شد"

22

فدائیان شهید گلسرخی و دانشیان جاودانه‌اند

22