فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 127، 25 شهریور 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اعتراض کارگران مبارز صنعت نفت علیه اقدامات ضدگارگری رژیم جمهوری اسلامی

1

یک ارزیابی مجدد از مسئله جنگ

1

دربارۀ تاکتیکهای نوین

1

رهنمود به هواداران: پیک انقلاب باشید و خود را برای نبرد قطعی آماده کنید، انقلاب دوباره اوج می‌گیرد

1

نفتگران قهرمان زیر بار بخشنامه ارتجاعی وزیر جدید نفت نخواهند رفت

3

کارخانۀ بایر

3

پرولتاریا و آزادیهای دمکراتیک (7) وظایف پرولتاریا در قبال متحدان خود

8

گزارشی از شکنجه وحشیانه دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی

8

ابهر

9

پتک است خون من در دست کارگر، داس است خون من در دست برزگر

9

شهیدی از قائم‌شهر

9

گزارشی از زندان اوین

9

در مدارس چه باید کرد؟

10

ثبات متکی به قهر اوج بی‌ثباتی است

12

یادداشتهای تاریخی: مقدمات کودتای 28 مرداد (3)

13

طنزهای سیاه دیکتاتور!

14

نقل از: خروش شماره 5 نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق – شیراز

حیله جدید رژیم جهت کنترل جنگزدگان

در سیاهچالهای رژیم چه می‌گذرد؟

حهرم

15

کمکهای مالی دریافت شده

16

دیکتاتورها به یک شیوه می‌اندیشند!

16

اخبار شهرستانها

17

خبرنامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – بوکان

در هجوم وحشیانه سرکوبگران رفیق مسعود جعفرپور پس از دستگیری به شهادت رسید

متن وصیتنامه رفیق مسعود جعفرپور

مریوان

سنندج

مهاباد

19

مردم چه میگویند؟ مردم چه میخواهند؟

19

عملیات پیشمرگان فدائی بمناسبت سالگرد شهادت رفیق فدائی کاک قاسم معروفی و همرزمانش

20

تیراندازی به سوی خانواده زندانیان سیاسی مهاباد

20

در سقز چه می‌گذرد؟

20