فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) فوق‌العاده خبری شماره 4، 8 تیر 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اعلام خطر: جان زندانیان سیاسی زندان اوین در خطر است!

1

انعکاس جنایات رژیم جمهوری اسلامی در سراسر جهان

1

قرارداد خرید اسلحه از آمریکا منعقد شد

1

مواضع سازمانهای انقلابی

 

فرزندان انقلابی خلق را در زندان‌ها می‌کشند

2

مواضع گروهها و شخصیتها: آخرین بیانیه بنی‌صدر

3

اعلامیه کارگران پیشرو تولیدارو در رابطه با شهادت یک کارگر انقلابی بخاطر پخش اعلامیه

3

دستگیری دو کارگر شهرک اکباتان

3

شکنجه‌گران اوین را بشناسیم

3

اعدام انقلابی دو مزدور در کردستان

4

تهدیدات دادستان انقلاب قادر نخواهد بود کادر درمانی بیمارستانها را از وظیفه انسانی و مردمیشان بازدارد

4

اخبار و گزارشهای تهران و شهرستانها

4

احداث گورستان مخصوص برای «ملحدین» و «کافران»!!

4

خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند

 

خبرهائی ازجنبش مقاومت خلق کرد

نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی دست به سیاستهای تازه‌ای جهت سرکوب خلق کرد زده‌اند اما در اولین حرکات خود با ضربه‌های سنگینی از جانب پیشمرگان و خلق قهرمان کرد روبرو شدند

 

درگیری پیشمرگان فدائی در مریوان با سرکوبگران خلق کرد

 

اعدام جنایتکارانۀ فدائی خلق سعید سلطانپور

 

اعدام جنایتکارانه فدائی خلق سعید سلطانپور بدست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی

 

کشتار وحشیانه کارگران شهرک البرز ادامه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی

 

زحمتکشان ایران! علیه رژیم اختناق و سرکوب بپا خیزید

 

لایحه قصاص سند رسوائی رژیم جمهوری اسلامی

 

به مبارزه علیه اختناق و سرکوب برخیزیم

 

روزنامه‌های دولتی و وابسته به حزب جمهوری اسلامی را تحریم کنیم

 

حول شعار "مرگ بر حزب جمهوری اسلامی، زنده باد شوراهای انقلابی، پیش بسوی تشکیل مجلس مؤسسان" متحد شویم!

 

افشای اسناد مربوط به توطئه سرکوب سازمانها و گروههای سیاسی