فهرست مطالب فصلنامۀ زن، نشریه سوسیالیست، فمینیست فارسی زبان، شماره 5، خرداد 1376

 

لینک به فایل

 

 

عنوان

نویسنده

مترجم

صفحه

سخنی با شما!

مدیر مسئول

 

1

سقط جنین (3)

مارال رکنی

 

3

شعر: «حس»

صنوبر

 

13

جنبش زنان، سوسیالیسم و فمینیسم (4)

فصلنامۀ زن

 

14

مسجد – عبادتگاه

تسلیم نسرین

رفعت دانش

33

موقعیت زن در دورۀ شکوفایی سرمایه‌داری تجاری و شیوه تولید مانوفاکتور – سخنرانی پنجم

الکساندرا کولنتای

مارال رکنی

34

چیزهایی که زن را به رابطه بند می‌کنند

سوزان فوروارد

توران عازم

57

دستان معتقد

تسلیمه نسرین

رفعت دانش

71

معرفی یک فعال جنبش بین‌المللی زنان

مارال رکنی

 

73

جرمم این است که زن هستم

تسلیمه نسرین

مارال رکنی

91

شعر: در مرز

تسلیمه نسرین

مارال رکنی

93

معرفی کتاب بازی برگشت

تسلیمه نسرین

رفعت دانش

95

شعر: سرحد

تسلیمه نسرین

رفعت دانش

96

فریاد خفتۀ جمیله

سوسن

 

98

معرفی و نقد کتاب "نقد برنامه گتا"

نیما رکنی

 

101

ویژه‌نامۀ 8 مارس (روز جهانی زن)

توران عازم

 

103

تاریخچه روز جهانی زن

توران عازم

 

110

یادوارۀ «کلارا زتکین»

 

 

119

یک سند تاریخی بمناسبت روز جهانی زن – مارس 1915

کلارا زتکین

جواد صدری

123

روز جهانی کارگر، گرامی باد!

 

 

125

شعر: انترناسیونال

 

نیما رکنی

127

«بی بی»، کیسه‌کش شهر ما

مهرنوش معظمی

 

131

یک خبر

 

 

140

پاسخ به نامه‌ها

فصلنامۀ زن

 

141