رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب در دفاع از مارکسیزم، شماره 2، تابستان 1378

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

فهرست مطالب

3

سرسخن - هیئت تحریریه

5

تأملاتی درباره "جهانی شدن سرمایه" و مارکس / م. آگاه

9

رژیم سیاسی جامعه بورژوایی، بحثی در زمینه سپری شدن "دموکراسی بورژوایی" و ضرورت یک بدیل اجتماعی/ جابر کلیبی

27

مارکس، بحران کنونی و آینده کار / ارنست مندل / مترجم: هندرد

71

بن بست ایدأولوژی بازار / ژ. الباراسین / مترجم: ج. وتر

101

نقش و جایگاه رزا لوگزامبورگ در جنبش کارگری / م. آگاه

123

معرفی و بررسی کتاب: پول و قدرت – یک نظریه مارکسیستی از بوروکراسی / نوشته مندل / ا. نسیم

141

1920-1921 سال‌های تاریک لنین و تروتسکی / ارنست مندل / مترجم: شایان

161