فهرست مطالب چه باید کرد، صدای حزب کارگران سوسیالیست، دور سوم شماره 4، نیمه اول خرداد 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

رفراندوم یا انتخابات آزاد مجلس موسسان

2

لایحۀ قصاص: لایحۀ توحش / حسین الهی

3

مرده‌ریگ شوم / پری یگانه

5

گزارش به کنگره درباره مسأله ملی / لنین

6

قطعنامه در مورد مسئله ملی

7

قرارداد بیست میلیارد تومانی و محاصره اقتصادی / فرامرز قریب

8

"جبهه خلق" پوششی برای سازش طبقاتی و بررسی دلایل شکست انقلاب اسپانیا / خسرو داور

9

معرفی کتاب: انقلاب سوسیالیستی و مبارزه برای آزادی زنان، انتشارات حزب کارگران سوسیالیست

14

چه باید کرد به کمک مالی شما نیاز دارد

15

یک گام به جلو، دو گام به عقب / وحید ناصر

16