فهرست مطالب کارگران سوسیالیست، شماره 22، نیمه دوم خرداد 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

تظاهرات توده‌ای، راه مراجعه به آرای عمومی

2

شیوه‌های تشدید استثمار در جمهوری اسلامی

3

چه باید کرد صدای حزب کارگران سوسیالیست

4

نقدی بر "آئین‌نامه شوراها" مصوبه وزارت کار

5

سعید سلطانپور را آزاد کنید!

6

پیشنهاداتی برای جلوگیری از تعطیل مجتمع فولاد اهواز

7

نمونه‌هائی از سیاست "خودکفائی اقتصادی" دولت در اهواز

7

همبستگی انقلابی با کارگران لهستان

8

برای چاپ و پخش کارگران سوسیالیست به کمکهای مالی شما نیازمندیم.

8

سرمایه‌داران چگونه ارز خارج می‌کنند؟

11

حداقل دستمزد، 63.5 تومان یا 135 تومان در روز، تثبیت دستمزدها یا افزایش آن متناسب با بالا رفتن هزینه زندگی

12