فهرست مطالب کارگران سوسیالیست، شماره 17، 30 بهمن 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سالگرد آنها و سالگرد ما

1

"عدل اسلامی" سرمایه‌داران را بشناسیم

3

آزادی زن معیار آزادی جامعه

5

جبهه اسلامی یا جبهه متحد کارگری؟

7

برای چاپ و پخش کارگران سوسیالیست به کمکهای مالی شما نیازمندیم.

8

سود ویژه و ضرورت گشودن دفاتر دخل و خرج سرمایه‌داران

9

مروری بر مسئله طبقه‌بندی مشاغل

11

چرا دولت جمهوری اسلامی اسناد ساواک را مخفی می‌کند؟

12