فهرست مطالب کارگران سوسیالیست، شماره 15، 15 بهمن 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اعترافات فلاحی و ضرورت تشکیل کمیسیون تحقیق

1

احضار منقضی خدمت‌های 53 تا 57 به خدمت

2

کارگران لهستان در مبارزه برای 40 ساعت کار، 5 روز در هفته پیروز شدند

3

برای چاپ و پخش کارگران سوسیالیست به کمکهای مالی شما نیازمندیم.

3

2 بهمن سالروز اعلام جمهوری خودمختار کردستان

4

سود ویژه و ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها

5

قطعنامه سمینار سپاه پاسداران: تخریب مقاومت علیه تهاجم نظامی

9

کارنامه سپاه پاسداران

9

تبلیغ شکنجه همراه با تکذیب آن

10