فهرست مطالب کارگران سوسیالیست، شماره 14، 7 بهمن 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

آزادی گروگان‌ها

1

در جبهه چه می‌گذرد؟

2

ضرورت تشکیل جبهه متحد مقاومت در دفاع از جنبش ملی خلق کرد

3

اطلاعیه دفتر سیدعزالدین حسینی

4

کلیه اسناد شکنجه را علنی کنید!

5

نمونه‌هایی از شکنجه

6

تخریب محله‌های زحمتکشان

7

مجلس خبرگان خیر، مجلس موسسان آری!

8

همصدایی با ارتجاع، همکاری در سرکوب؟!

9

افزایش دستمزدها متناسب با افزایش هزینه زندگی

10

برای چاپ و پخش کارگران سوسیالیست به کمکهای مالی شما نیازمندیم.

10

آموزش سوسیالیستی: انقلاب مداوم

11

23 دی نمایش چماقداری رژیم!

16