فهرست مطالب کارگران سوسیالیست، شماره 13، 22 دی 1359

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بحران عمیق‌تر می‌شود!

1

از کارگران مناطق جنگ‌زده دفاع کنیم!

2

نامه‌ای از یک کارگر شرکت ملی حفاری ایران

3

مصاحبه با نمایندگان کارکنان جنگ‌زده صنعت نفت

5

برای چاپ و پخش کارگران سوسیالیست به کمکهای مالی شما نیازمندیم.

6

به سانسور و تحریف اخبار کردستان خاتمه دهید!

7

قانون شوراها و اتحاد شوراها

8

آموزش سوسیالیستی: انقلاب مداوم

9

فرماندهان ارتش در جبهه‌ها چه می‌کنند؟

13

در جبهه چه می‌گذرد؟

14