کتاب - جزوه

ادیک باغداساریان
آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا
اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس، جلد 2
اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330
امیرانتظام
انگلیسیان در ایران، دنیس رایت، ترجمه صدری افشار
ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی
بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، سال 1335
پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران
تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمد خلیل اله مقدم
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار
تشکیلات فراماسونری در ایران، حسین میر
جمهوری 1946 کردستان، ترجمه سید محمد صمدی
حزب توده ایران در مهاجرت، مطالعه‌ای بر اساس اسناد منتشر نشده آلمان شرقی، قاسم نورمحمدی
خاطرات آیت الله منتظری
خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی
خاطرات سیاسی دکتر انور خامه‌ای
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
خاطرات مهاجرت، از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملیون برلین، عبدالحسین شیبانی وحیدالملک
خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین قنسول سابق روس در ایران
زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
ژنرال <بیطرف>، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
سقوط شاه، فریدون هویدا
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی
صمد بهرنگی
علی اکبر اکبری
فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی
قتل عام ارمنیان، اسماعیل رائین
قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان
قیام افسران خراسان، احمد شفائی
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی
کتاب زندان، ناصر مهاجر
کتاب سیاه، تیمور بختیار
کتاب‌شناسی و راهنمای مارکسیسم، بهمن دهگان
کردها چه میگویند؟!، قادر عبداله
کمونیزم در ایران، سرهنگ ستاد علی زیبائی
گزارش قتل ها و اعترافات سعید امامی، علی‌رضا نوری‌زاده
گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت
گفتگو با تاریخ، نورالدین کیانوری
گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر، سرتیپ میرحسین یکرنگیان
گماشتگی‌های بدفرجام، دکتر حسن نظری
گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، رسول مهربان
لنین همانگونه که بود، آناتولی لوناچارسکی
م. ا. به آذین
محاکمه محاکمه گران، محمد گلبن - یوسف شریفی
مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، دکتر حسین ابوترابیان
مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت در سالهای 1311-1296، سولماز رستموا
من متهم می کنم کمیته مرکزی حزب توده ایران را، فریدون کشاورز
مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان، بابک امیرخسروی و محسن حیدری
میکونوس
ناریا
نامه های دکتر مصدق، محمد ترکمان
نظر از درون به نقش حزب توده ایران؛ بابک امیرخسروی
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی
واژه های سیاسی، خسرو روزبه، مسعود معنوی و...
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد
عملیات
1367 روی مدودف در "دادگاه تاریخ"، بی. آیکو
بدون تاریخ زندانها و زندانیان سیتسی دوره رضا شاه، اقبال حکیمیون
بهمن 1358 زندانی، داریوش کارگر
اسفند 1373 زندگینامه شمیده، از بنیانگذاران سازمان جوانان کمونیستی و اتحادیه های کارگری توده ای در ایران، بهرام چوبینه
بهمن 1380 زیر بوته لاله‌عباسی، خاطرات زندان، نسرین پرواز
بدون تاریخ سئوال و جواب سخنرانی ایراد شده در دانشگاه سوردلف، 9 ژوئن 1925، ژ. استالین
15 شهریور 1358 سرابی بنام حزب توده ایران، عبدالرحیم طهوری
مرداد 1380 سرود و ترانه (مجموعه‌ای از سرود و ترانه‌های مترقی و مردمی)، انتشارات سنبله-هامبورگ
آذر 1378 سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات، صادق جلال العظم، ترجمه تراب حق شناس
1359 سیاست آمریکا در آغاز سالهای هشتاد، گئورگی آرباتف، ترجمه رضا راستین
دی 1360 سیاست فرهنگی در جمهوری دمکراتیک خلق کره
بدون تاریخ شکنجه و تیرباران افسران آزادیخواه، محمدحسین معزی
1378 شواهد و مدارک انکار ناپذیر (اسناد اطریشی پیرامون قتل عام ارمنیان در سال 1915)، آرتم اوهانجانیان
1358 شوراها و نیروهای مترقی، سازمان اتحاد چپ
1381 شوق یک خیز بلند، نخستین اتحادیه‌های کارگری در ایران، 1320-1285، جلیل محمودی و ناصر سعیدی
بدون تاریخ شیوه‌های شکنجه در جمهوری اسلامی ایران، محمود خلیلی
بدون تاریخ طرحی در باره اصلاحات ارضی، ب-پارسا
شهریور 1356 غارتگری و توطئه امپریالیسم امریکا و اعدام انقلابی مستشاران و جاسوسان امریکائی، فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در فرانسه
بدون تاریخ فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان 1367 ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران
04 آبان 1357 فرآیند تاریخی و روابط اجتماعی - تولیدی، محمدرضا زمانی
30 بهمن 1357 فریادی از کردستان، ترجمۀ محمد مرتضائی
1359 قاچاق، علیرضا شفیعی، مجموعه داستان برای کودکان و نوجوانان
بدون تاریخ قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی
1375 قیام نافرجام، شورش لهاک‌خان سالار جنگ، خراسان، تیرماه 1305، کاوه بیات
1358 کتاب کودکان و نوجوانان – 3، قصه – شعر – مقاله – تحقیق – نقد و بررسی، علی‌اشرف درویشیان
خرداد 1358 کدوم کتابو بخونم؟، نوشته‌ی مراد گل‌مرادی
بدون تاریخ کردستان و شیخ عزالدین حسینی
شهریور 1358 کردستان: توطئه های ابرقدرتها و مواضع نیروهای سیاسی، اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر
01 آبان 1358 کرنش به رویزیونیسم و سوسیال امپریالیسم، کنفرانس وحدت در راه آزادی طبقه کارگر، اول آبان 1358
بدون تاریخ کشتار تابستان 1367، یرواند آبراهامیان
بهار 1359 کمونیزم و ارزشهای انسانی، موریس کورنفورت، ترجمۀ ج. نوائی
19 آبان 1377 کوششی در راه تحول اندیشه و عمل، حسن ماسالی
اسفند 1357 کی برمی گردی دادش جان؟، علی اشرف درویشیان
بهمن 1377 گرامی باد خاطره ی جانباختگان خلق، رفیق شهید حمید اشرف، بمناسبت سی امین سالگرد حماسه سیاهکل، باز نشر 1394
فروردین 1383 گزارش تجربه جنگل، یوسف
فروردین 1387 گزارش سالیانه نقض حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی، سال 1386
18 تیر 1387 گزارش سالیانه وضعیت دانشجویان در ایران از تیر 1386 تا خرداد 1387
07 تیر 1367 گزارش میخائیل گارباچف دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی در نوزدهمین کنفرانس سراسری حزب کمونیست اتحاد شوروی
بدون تاریخ گزارشی کوتاه در باره جمعه سیاه، نقل از جراید و خبرگزاریها
مهر 1357 گفتارهای رادیوئی برنامه فارسی صدای انقلاب عمان، شماره 1، 1357
آبان 1357 گفتگوی نمایندۀ روشنفکران آزادیخواه در اروپا با ا. ح. آریانپور
بدون تاریخ گفتگوی ولز با استالین، ترجمه دکتر محمدعلی نجفی
زمستان 1349 گفت‌وشنودی با خسرو گلسرخی، زمستان 1349
بهمن 1324 لنین بزرگ، ملک الشعرای بهار
بدون تاریخ لنین، استالین: درباه‌ی مطبوعات کمونیستی، دانشجویان و دانش‌آموزان هوادار "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر"
بدون تاریخ مارکس به زبان ساده، ریوس، ترجمه: پرویز آدرانی
بدون تاریخ مارکسیسم و نقادی آن از جانب «چپ»، نقدی بر نظرات باب آواکیان، هرمز دامان
زمستان 1356 مبارزه ملی و مبارزه طبقاتی، انتشارات اسماعیل شریف‌زاده، زمستان 1356
بدون تاریخ متن کامل نامه توطئه آمیز «تهرانی» دژخیم و شکنجه گر ساواک
1358 مجموعه اشعار ضدطاغوتی، اباذر مزدک

صفحه‌ها