کتاب - جزوه

ادیک باغداساریان
آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا
اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس، جلد 2
اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330
امیرانتظام
انگلیسیان در ایران، دنیس رایت، ترجمه صدری افشار
ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی
بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، سال 1335
پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمد خلیل اله مقدم
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار
تشکیلات فراماسونری در ایران، حسین میر
جمهوری 1946 کردستان، ترجمه سید محمد صمدی
حزب توده ایران در مهاجرت، مطالعه‌ای بر اساس اسناد منتشر نشده آلمان شرقی، قاسم نورمحمدی
خاطرات آیت الله منتظری
خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی
خاطرات سیاسی دکتر انور خامه‌ای
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
خاطرات مهاجرت، از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملیون برلین، عبدالحسین شیبانی وحیدالملک
خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین قنسول سابق روس در ایران
زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
ژنرال <بیطرف>، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
سقوط شاه، فریدون هویدا
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی
صمد بهرنگی
علی اکبر اکبری
فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی
قتل عام ارمنیان، اسماعیل رائین
قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان
قیام افسران خراسان، احمد شفائی
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی
کتاب زندان، ناصر مهاجر
کتاب سیاه، تیمور بختیار
کتاب‌شناسی و راهنمای مارکسیسم، بهمن دهگان
کردها چه میگویند؟!، قادر عبداله
کمونیزم در ایران، سرهنگ ستاد علی زیبائی
گزارش قتل ها و اعترافات سعید امامی، علی‌رضا نوری‌زاده
گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت
گفتگو با تاریخ، نورالدین کیانوری
گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر، سرتیپ میرحسین یکرنگیان
گماشتگی‌های بدفرجام، دکتر حسن نظری
گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، رسول مهربان
لنین همانگونه که بود، آناتولی لوناچارسکی
م. ا. به آذین
محاکمه محاکمه گران، محمد گلبن - یوسف شریفی
مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، دکتر حسین ابوترابیان
مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت در سالهای 1311-1296، سولماز رستموا
من متهم می کنم کمیته مرکزی حزب توده ایران را، فریدون کشاورز
مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان، بابک امیرخسروی و محسن حیدری
میکونوس
ناریا
نامه های دکتر مصدق، محمد ترکمان
نظر از درون به نقش حزب توده ایران؛ بابک امیرخسروی
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی
واژه های سیاسی، خسرو روزبه، مسعود معنوی و...
عملیات
1378 شواهد و مدارک انکار ناپذیر (اسناد اطریشی پیرامون قتل عام ارمنیان در سال 1915)، آرتم اوهانجانیان
1381 شوق یک خیز بلند، نخستین اتحادیه‌های کارگری در ایران، 1320-1285، جلیل محمودی و ناصر سعیدی
بدون تاریخ شیوه‌های شکنجه در جمهوری اسلامی ایران، محمود خلیلی
بدون تاریخ طرحی در باره اصلاحات ارضی، ب-پارسا
شهریور 1356 غارتگری و توطئه امپریالیسم امریکا و اعدام انقلابی مستشاران و جاسوسان امریکائی، فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در فرانسه
بدون تاریخ فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان 1367 ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران
04 آبان 1357 فرآیند تاریخی و روابط اجتماعی - تولیدی، محمدرضا زمانی
30 بهمن 1357 فریادی از کردستان، ترجمۀ محمد مرتضائی
بدون تاریخ قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی
1375 قیام نافرجام، شورش لهاک‌خان سالار جنگ، خراسان، تیرماه 1305، کاوه بیات
1358 کتاب کودکان و نوجوانان – 3، قصه – شعر – مقاله – تحقیق – نقد و بررسی، علی‌اشرف درویشیان
شهریور 1358 کردستان: توطئه های ابرقدرتها و مواضع نیروهای سیاسی، اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر
01 آبان 1358 کرنش به رویزیونیسم و سوسیال امپریالیسم، کنفرانس وحدت در راه آزادی طبقه کارگر، اول آبان 1358
بدون تاریخ کشتار تابستان 1367، یرواند آبراهامیان
19 آبان 1377 کوششی در راه تحول اندیشه و عمل، حسن ماسالی
اسفند 1357 کی برمی گردی دادش جان؟، علی اشرف درویشیان
بهمن 1377 گرامی باد خاطره ی جانباختگان خلق، رفیق شهید حمید اشرف، بمناسبت سی امین سالگرد حماسه سیاهکل، باز نشر 1394
فروردین 1383 گزارش تجربه جنگل، یوسف
فروردین 1387 گزارش سالیانه نقض حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی، سال 1386
18 تیر 1387 گزارش سالیانه وضعیت دانشجویان در ایران از تیر 1386 تا خرداد 1387
بدون تاریخ گزارشی کوتاه در باره جمعه سیاه، نقل از جراید و خبرگزاریها
مهر 1357 گفتارهای رادیوئی برنامه فارسی صدای انقلاب عمان، شماره 1، 1357
آبان 1357 گفتگوی نمایندۀ روشنفکران آزادیخواه در اروپا با ا. ح. آریانپور
بدون تاریخ گفتگوی ولز با استالین، ترجمه دکتر محمدعلی نجفی
بهمن 1324 لنین بزرگ، ملک الشعرای بهار
بدون تاریخ لنین، استالین: درباه‌ی مطبوعات کمونیستی، دانشجویان و دانش‌آموزان هوادار "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر"
بدون تاریخ مارکسیسم و نقادی آن از جانب «چپ»، نقدی بر نظرات باب آواکیان، هرمز دامان
زمستان 1356 مبارزه ملی و مبارزه طبقاتی، انتشارات اسماعیل شریف‌زاده، زمستان 1356
بدون تاریخ متن کامل نامه توطئه آمیز «تهرانی» دژخیم و شکنجه گر ساواک
بدون تاریخ مجموعۀ گفتار، 1 (مجموعه مصاحبه‌های خمینی با خبرنگاران خارجی در سال 1357)، موسوی
14 آذر 1336 محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق
01 اسفند 1357 محتوای انقلاب ما، دکتر علی‌اصغر حاج سیدجوادی
بدون تاریخ محمد مصدق و بهائیان، بهرام چوبینه
1358 مختصری دربارۀ سرمایه‌داری وابسته، 1358، گروه یاران حیدر عمواوغلی
بدون تاریخ مروری بر سازمان‌های چپ در تبعید، سیامند
22 شهریور 1342 مسئله درباره استالین، دومین تفسیر از نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، اداره نشریات زبانهای خارجی، پکن
مهر 1365 مصدق و ملکی، خسرو شاکری
1358 من فالانژ نیستم، رضا آقامیری
تابستان 1383 مناظره تلویزیونی طبری، مصباح، سروش، نگهدار
04 خرداد 1360 مناظره تلویزیونی کیانوری، فتاپور، بهشتی، پیمان
بدون تاریخ مهمان پسران شاطر نانوا، ایرج هاشمی زاده
زمستان 1358 نامه‌های زندان روزا لوکزامبورگ، نظم نوین، ویژه نامه شماره 1
1374 نبردی نابرابر، گزارشی از هفت سال زندان، نیما پرورش
بدون تاریخ نسل کشی ارامنه، آ. الله وردی
14 آبان 1337 نطق‌های شیخ محمد خیابانی، تهیه و تنظیم: بهرام خیابانی
12 اردیبهشت 1382 نظام پیشنهادی برای آینده ایران، مجامع اسلامی ایرانیان
1393 نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران: دین، قانون و مطلقیت قدرت، اصغر شیرازی، انتشارات چشم انداز
تیر 1358 نظری به شوراهای کارگری، نشر مبارز
بدون تاریخ نقد فلسفۀ تاریخ آرنولد توین‌بی، پروفسور کاسمینسکی
1359 نقدی بر کارنامه سیاه یکساله حزب توده، عبدالرحیم طهوری

صفحه‌ها