فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 696، نیمه اول تیر 1394

لینک به فایل

عنوان

صفحه

چرائی پایان مناقشه هسته‌ای و پی‌آمدهای آن

1

رأی "نه" در یونان پیروز شد، بعد چه؟

1

اگر غم امان می‌داد و آهی در بساط پیدا می‌شد!

1

نگاهی به اعتراضات پرستاران در هفته‌های اخیر

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

یادداشت‌های سیاسی

-          وزارت کار و ابلاغیه ای که سر "زا" مرد

8

کمک های مالی

9

یادداشت‌های سیاسی

-          چالش‌های اجرایی قانون "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر"

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10