فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 315، تیر 1377

لینک به فایل

عنوان

صفحه

استیضاح وزیر کشور و استراتژی جناح مسلط

1

باز هم در ضرورت افشاء و مقابله با سنگ اندازان مسیر انقلاب و سرنگونی

1

دادگاه بین المللی برای محاکمه جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت

1

«جامعه باز و دشمنانش»

1

کاسه صبر رژیم جمهوری اسلامی لبریز شد

2

مصاحبه با نماینده جنبش انقلابی توپاک آمارو MART در اروپا

5

گزیده ای از نامه های رسیده

7

اطلاعیه: تظاهرات هزاران تن از مردم شهرک مسعودیه

8

تداوم نقض حقوق کارگران در جهان

         پیرامون برگزاری اجلاس سالانه بین المللی کار

8

بعلت تراکم مطالب ادامه مقاله تاریخ مختصر جنبش بین المللی در شماره آتی نشریه کار درج میگردد

8

چرا «مانیفست» یکصد و پنجاه بار جوان تر شده است؟

9

اطلاعیه شماره 1 تریبونال بین المللی

10

اخبار کارگری جهان

         - اعتصاب کارگران جنرال موتورز در آمریکا

         - اعتصاب کارگران بارانداز در آفریقای جنوبی

         - مبارزه کارگران صنایع چوب و کاغذ در کانادا

         - راهپیمائی معدنچیان روسیه

         - گسترش مبارزات کارگری در اندونزی

         - سوئیس

11

اولین کنفرانس «همبستگی آسیا»

12

اخبار کارگری جهان

         - رشد بیکاری در ژاپن و کره جنوبی

12

اخباری از ایران

         - تجمع اعتراضی کارگران نخ کار

         - تجمع اعتراضی کارگران

         - بیکاری کارگران شرکت «نان شهر»

         - افزایش بیکاری و رکود واحدهای صنعتی بزرگ در آذربایجان شرقی

         - کارگران امنیت شغلی ندارند

         - اعترافات دبیر کل خانه کارگر

         - حداقل مستمری بازنشستگی و ازکار افتادگی

         - افزایش بهای آب و حق انشعاب

13

         - مقابله با اخراج و بیکارسازی کارگران

         - فقر و خودکشی

         - دارزدن در ملاء عام

14

«جامعه باز و دشمنانش»

14

یادداشتهای سیاسی

         - محاکمه شهردار تهران و فساد مالی دستگاه دولتی

         - رقابت انحصارات جهانی برای تسخیر بازارهای ایران

15

         - خامنه ای رسما به حمایت از یزدی برخاست

16