فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 27، بیاینه‌ها و تحلیل‌های سیاسی سال 1375

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فهرست

1

تبریک نوروزی، 1 فروردین 1375

4

تحلیلی پیرامون انتخابات دوره پنجم مجلس، 18 فروردین 1375

5

نامه به پطرس غالی دبیرکل سازمان ملل متحد پیرامون حمله اسرائیل به لبنان، 1 اردیبهشت 1375

18

بیانیه اعتراض به گرانی کمرشکن، 8 اردیبهشت 1375

19

تحلیل آماری انتخابات مجلس پنجم، 29 اردیبهشت 1375

23

نامه به رئیس جمھوری در مورد دعوت حزب سبزھای آلمان، 26 خرداد 1375

31

نامه به مدیریت سازمان صدا و سیما پیرامون برنامه «ھویت»، 7 تیر 1375

32

بیانیه «سلام بر دانشگاه مظلوم»، 9 تیر 1375

33

تبریک دبیرکل نھضت آزادی ایران به آقای دکتر نجم‌الدین اربکان، دبیرکل حزب رفاه و نخست وزیر جدید ترکیه، 21 تیر 1375

41

بیانیه پیرامون برنامه ھویت سیمای جمھوری اسلامی «نمایش ضعف»، 8 مرداد 1375

43

نامه نهضت آزادی به آقای موریس یلتسین رئیس جمھور روسیه در مورد سرکوب مسلمانان چچن، 17 مرداد 1375

52

خیرمقدم به نخست وزیر جدید ترکیه، 20 مرداد 1375

53

حضور و سخنرانی نمایندگان نھضت آزادی ایران در سمینار فراکسیون پارلمانی حزب سبزھای آلمان، 21 مرداد 1375

54

بیانیه تھدیدھای خارجی را جدی بگیریم، 21 مرداد 1375

59

بیانیه «سلام بر دانشجوی مظلوم»، 22 مرداد 1375

63

نامه به دبیر شورای نگھبان، 31 مرداد 1375

65

نامه سرگشاده به رئیس جمھور «احزاب سیاسی را آزاد گذارید»، 15 شهریور 1375

66

نامه به مدیرمسئول کیھان ھوائی در مورد مقاله "ھویت‌سنجی نھضتی‌ھا در ترازوی تجربه"، شهریور 1375

69

توضیحات مھندس بازرگان و دکتر یزدی درباره کتاب امیدھا و ناامیدی‌ھا نوشته دکتر کریم سنجابی، 27 شهریور 1375

70

بیانیه به مناسبت ھفتمین انتخابات ریاست جمھوری در سال آینده، 14 مهر 1375

88

نامه دبیرکل به رئیس جمھور در مورد سفر ھیئتی از نھضت به ترکیه، 30 مهر 1375

94

اطلاعیه در مورد سفر هیأت نھضت به دعوت حزب رفاه ترکیه، 1 آبان 1375

95

تحلیلی از اوضاع افغانستان، «پیروزی طالبان» بدنامی اسلام و تهدیدهای مرزهای شرقی ایران، 2 آبان 1375

96

نامه روابط عمومی به دکتر یزدی در ترکیه، 5 آبان 1375

105

نامه تشکر ھیأت نھضت به دکتر نجم‌الدین اربکان، 5 آبان 1375

106

آخرین مکتوب مرحوم آیت‌الله پسندیده به نھضت آزادی ایران

107

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آیت‌الله پسندیده، 29 آبان 1375

108

گفتگوی خبرنگار رادیوی صدای ایران با دکتر یزدی، 6 آذر 1375

109

نامه به مدیرمسئول روزنامه کیھان در مورد مطلب باشرح/ بدون شرح (مواجب میرسد)، 9 آذر 1375

117

شکوائیه از مدیرمسئول کیھان به دادگاه‌های عمومی شھرستان تھران، 14 آذر 1375

118

نامه به سردبیر روزنامه کیھان ھوایی در مورد مقاله "نشست ھای پشت پرده"، 17 آذر 1375

119

گزارش سفر ھیأت اعزامی نھضت آزادی ایران به ترکیه به ملت شریف ایران، 22 آذر 1375

120

نامه نهضت آزادی به سردبیر ماھنامه صبح در مورد مقاله "نشست‌ھای پشت پرده"، 5 دی 1375

124

نامه نهضت آزادی به سردبیر روزنامه ایران در مورد مطلب "دیگه چه خبر؟"، 10 دی 1375

125

پیام تسلیت نهضت آزادی به آقای پرویز فلاطوری، 12 دی 1375

126

پیام تسلیت نهضت آزادی به خانم فلاطوری، 12 دی 1375

127

نامه نهضت به سردبیر نشریه عصر ما در مورد مقاله «دیدگاه سازمان مجاھدین انقلاب اسلامی درباره نھضت آزادی ایران»، 20 دی 1375

128

اطلاعیه مراسم دومین سالگرد درگذشت شادروان مھندس مھدی بازرگان، 20 دی 1375

129

نامه به ھموطنان سیستانی و بلوچستانی، 2 بهمن 1375

130

دعوت به مراسم دومین سالگرد شادروان مھندس بازرگان، 3 بهمن 1375

131

اطلاعیه پیرامون حمله به مراسم دومین سالگرد شادروان مھندس بازرگان، 4 بهمن 1375

132

نامه به سردبیر روزنامه ایران در مورد مطلب "چه کسی مقصر است"، 9 بهمن 1375

133

نامه نهضت آزادی به سردبیر روزنامه اخبار در مورد اظھارات آقای بادامچیان، 9 بهمن 1375

134

نامه به ھیأت اجراییه سازمان سوسیالیست‌ھای ایران، 11 بهمن 1375

136

نامه به آقای هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمھور در مورد حملات به مراسم دومین سالگرد درگذشت مھندس بازرگان، 13 بهمن 1375

137

نامه به رئیس قوه قضاییه و درخواست آزادی بازداشت شدگان در ھمدان، 14 بهمن 1375

140

توضیح در مورد "اطلاعیه مشکوک منتسب به اعضا و ھواداران نھضت"، 17 بهمن 1375

141

انعکاس وسیع بزرگداشت دومین سالگرد درگذشت شادروان مھندس بازرگان و واکنش‌های ضد و نقیض دستگاه‌ها و جریانات حاکم، 20 بهمن 1375

142

مصاحبه بخش فارسی رادیوی بی بی سی با آقای دکتر ابراهیم یزدی در تاریخ 1375.11.04، 20 بهمن 1375

148

مصاحبه روزنامه الحیات (غسان بن جدو) با آقای دکتر یزدی، 20 بهمن 1375

150

درخواست رسیدگی به شکایت نھضت از مدیرمسئول روزنامه کیھان، 23 بهمن 1375

154

مصاحبه بخش فارسی رادیوی بی بی سی با آقای دکتر ابراهیم یزدی در تاریخ 1375.11.19، 24 بهمن 1375

155

مصاحبه بخش فارسی رادیوی بی بی سی با دکتر ابراهیم یزدی (آذر 1375)، 1 اسفند 1375

157

گفت‌وگوی آقای حمید بهشتیبا آقای دکتر ابراهیم یزدی پیرامون موضع نھضت آزادی درباره طالبان و افغانستان، 2 اسفند 1375

159

معرفی آقای دکتر ابراهیم یزدی به‌عنوان ھفتمین نامزد ریاست جمھوری، 14 اسفند 1375

168

اطلاعیه در مورد تجسس‌ھای غیرقانونی، 22 اسفند 1375

170

متن سخنان دکتر یزدی در کنفرانس مطبوعاتی، 26 اسفند 1375

171

اطلاعیه انتخاب مجدد آقای دکتر ابراهیم یزدی به‌عنوان دبیرکل نھضت آزادی ایران، 26 اسفند 1375

173

زندگینامه دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران و نامزد ریاست جمهوری، 26 اسفند 1375

174

پیوست:

گزارش نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در باره ایران، اکتبر 1996

177